1.1.2007

Slavistipiirin arkisto Kansalliskirjastossa

SUOMEN SLAVISTIPIIRI Ry.:n ARKISTO
Helsingin yliopiston kirjasto
Käsikirjoituskokoelmat

Coll. 740
LUETTELO NRO 673

Suomen Slavistipiiri Ry talletti arkistonsa Helsingin yliopiston kirjastoon 9.1.2005. Luovutetussa aineistossa on yhdistyksen toimintaan liittyviä asiakirjoja vuosilta 1964 - 2000 mm. pöytäkirjoja, toimintakertomuksia, kirjeenvaihtoa, slavistikokousten järjestelyihin liittyvää aineistoa, lehtileikkeitä, valokuvia sekä Slavistipiirin 40-vuotista toimintaa esittelevän näyttelyn aineistoa.

Talletetun aineiston mukana oli J.J. Mikkolan perustaman Slaavilaisen yhdistyksen papereita vuosilta 1908 - 1909. Tämä aineisto on siirretty J.J. Mikkolan kokoelmaan Coll. 505.

Suomen Slavistipiiri Ry:n luovuttama aineisto on kirjastossa läpikäyty ja karkeasti järjestetty. Luettelo on laadittu läpikäynnin pohjalta.

Luettelot
Coll.740.1
Jäsenluetteloja, osallistujaluetteloja ym.
Luettelo kokouksista ja kokousten esitelmistä 1964 - 80

Pöytäkirjat
Coll.740.1
Slavistipiiri ry:n pöytäkirjat 1964 - 1980 liitteineen
Coll.740.2
Slavistipiiri ry:n pöytäkirjat 1981 - 2000 liitteineen (vuosikokoukset, hallitus, työryhmät jne.) Liitteinä on mm. toimintakertomuksia, taseita, tilintarkastuskertomuksia, luentoja ja kokouskutsuja.

Toisteet / kirjeistö
Coll.740.3 Kirjeistö 1964 - 2000
Coll.740.4 Kokouskutsuja, kiertokirjeitä ja muita jäsentiedotteita; Toimintakertomuksia

Tiliasiakirjat
Coll.740.5
Tiliotteita, taseita ja tilintarkastuskertomuksia.
Rahastoihin, apurahoihin, avustuksiin, lahjoituksiin ym. liittyviä asiakirjoja.
Tiliasiakirjoja on myös pöytäkirjojen liitteinä.

Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat
Coll.740.5
Säännöt, sääntöluonnokset ja ilmoitukset yhdistysrekisteriin.
Coll.740.6
Slavistipäivät –tapahtuma
Heikki Syrjän luovuttamat muistiinpanot prof. Kiparskyn luennoista 1956 - 57
Natalia Baschmakoffin luovutuspuhe 9.12.2005. (Kansalliskirjasto-lehti 1/2006)
Pohjoismainen toiminta
Coll.740.7 Kansainvälinen toiminta, kongressit ym.
Coll.740.8 Suomen slavistiikan vuosikymmenet näyttelyn (2004) aineistoa.

Painotuotteet ja lehtileikkeet
Coll.740.8 Lehtileikkeitä ym.
Coll.740.9 Painotuotteita ja sekalaista aineistoa.

Muut
Coll.740.10 CD-levyjä liittyen ”Suomen slavistiikan vuosikymmenet” näyttelyyn.
Coll.740.11 Valokuvat

Ассоциация славистов Финляндии - общие сведения

Ассоциация славистов Финляндии - научная организация, объединяющая исследователей, преподавателей, переводчиков, студентов и всех интересующихся славянскими языками и культурами.

Ассоциация славистов Финляндии была основана в 1964 году с целью поддержки изучения и исследований славянских языков и культур в Финляндии. В настоящий момент в организации состоит свыше 100 зарегистрированных членов. Самым важным мероприятием, ежегодно проводимым Ассоциацией, является День слависта (программы предыдущих Дней слависта размещены в разделе Архив мероприятий).

Ассоциация славистов выполняет в Финляндии роль официального представительства Международного комитета славистов и Союза славистов Северных стран (Nordiska slavistförbund), а также входит в Представительство научных организаций Финляндии (Tieteellisten Seurain valtuuskunta). У Ассоциации нет своего специализированного или серийного издания, однако она принимает активное участие в подготовке и публикации докладов Международного конгресса славистов. Члены Ассоциации имеют скидки при оформлении подписки на журнал «Исследования Восточной Европы» (Idäntutkimus) и журнал «Scando-Slavica».

Правление Ассоциации славистов Финляндии выносит решение о присуждении премий Фонда Марии Виднес (Maria Widnäsin muistorahasto) за лучшую дипломную работу года.

В 2005 году Национальной библиотеке Финляндии был передан архив Ассоциации славистов. Студенты и исследователи могут познакомиться с материалами архива в читальном зале Национальной библиотеки (signum Coll. 740).

The Society of Finnish Slavists in brief

The Society of Finnish Slavists was founded in 1964 to advance research of and knowledge about Slavic languages in Finland. Currently it has a little over 100 members. Among its activities is the annual “Slavic day.” In recent years, its topics have included the role of translators in the transformation of the image of “Eastern Europe,” the role of languages in the creation of national identities among the Slavs, and Slavic speaking minorities in Finland.

The Society is a constituent national committee of the International Committee of Slavists (ICM). It does not have its own publication, but it publishes the contributions of Finnish Slavists in the International Congress of Slavists in cooperation with other publishers. Members of the Society can order Idäntutkimus – The Finnish Review of Russian and East European Studies and Scando-Slavica for member price.

The Society is also constituent national organization of the Nordic Slavist association Nordiska slavistförbundet. In addition, the society is member of the Federation of the Finnish Learned Societies.

The board of the Society honors excellent master’s theses with Maria Widnäs Found.

The archives of the Society are held in the National Library of Finland (signum Coll. 740).

Vad är slavistkretsen?

Finlands Slavistkrets grundades år 1964 i avsikt att vidga kunskaperna om och befrämja forskningen kring de slaviska språken i Finland. I slutet av år 2006 uppgick medlemsantalet till ungefär hundra. Slavistkretsen anordnar bl.a. en årlig slavistdag (de tidigare årens program finns under rubriken Menneet tapahtumat).

Slavistkretsen fungerar som en nationell slavistkommitté inom Internationella slavistkommittén. Slavistkretsen har ingen egen tidskrift eller skriftserie men publicerar de finländska föredrag som hålls på de internationella slavistkongresserna. Medlemmarna kan beställa tidskriften Idäntutkimus eller årsboken Scando-Slavica till medlemspris.

Finlands Slavistkrets deltar i Nordiska Slavistförbundets verksamhet. Dessutom är Slavistkretsen medlemsförening i Vetenskapliga samfundens delegation.

Slavistkretsens styrelse besluter om utdelandet av pro gradu-pris till förtjänta lärdomsprov med medel ur Maria Widnäs minnesfond.

Slavistkretsens äldre arkiv överläts år 2005 till Nationalbiblioteket. Arkivet (signum Coll. 740) kan fritt användas av forskare eller andra intresserade.

Slavistipäivä 2005

Slavistipäivä 9.12.2005, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, sali 309)
Itä-Eurooppa muuttuu – muuttuvatko mielikuvamme?
Kääntäjät mielikuvien muokkaajina


Kuvia slavistipäivästä täällä

Millainen kuva meille median ja kulttuurielämän kautta nykyään välittyy slaavilaisen kielialueen maista? Mikä on kääntäjien ja kustantajien rooli kuvan syntymisessä? Ovatko Itä- ja Keski-Euroopan maat "normaaleja" yhteiskuntia vai Suomen "toinen"? Miten näiden maiden nuoret kirjoittajat itse paikantavat itsensä kulttuurisesti?

Ohjelma
10.00 Pirjo Aaltonen (YLE)
"Gogolin Reviisorista Putinin Äitiin" – 33 vuotta elokuvakääntäjänä Yleisradiossa
10.30 Veera Knuuti (Slaavilainen filologia, Helsingin yliopisto)
Tuorein tšekkiläinen kirjallisuus Suomessa
11.00 Tapani Kärkkäinen (kääntäjä)
Kääntäjänmentäviä aukkoja puolalaisessa kirjallisuudessa
11.30 Arja Pikkupeura (kääntäjä)
Pelevinin satiirista käsipeilinä ja tirkistysreikänä
12-13.30 lounastauko
13.30 Päivi Paloposki (kääntäjä)
Lyhyt katsaus slaavilaisista kielistä viime vuosina käännettyyn kirjallisuuteen
Pyöreän pöydän keskustelu KULTTUURIVÄLITYKSEN PORTINVARTIJAT
* Minna Castren (kustannuspäällikkö, suomennettu kaunokirjallisuus, Otava)
* Eero Balk (tšekin, ukrainan, venäjän kääntäjä, matkaoppaan tekijä)
* Tomi Huttunen (venäläisen kirjallisuuden assistentti, Helsingin yliopisto)
16.30 vastaanotto Slavistiikan ja baltologian laitoksen aulassa (Unioninkatu 40 B, 4. krs)
Slavistipiirin arkistojen luovutus Kansalliskirjastolle
19 -> ilta jatkuu Rupla ry:n pikkujouluissa Uudella ylioppilastalolla

Slavistipiirin hallitus 2007

Juhani Nuorluoto (puheenjohtaja)
Maija Könönen (varapuheenjohtaja)
Jussi Lassila (sihteeri)
Kirsi Räisälä (rahastonhoitaja)
Jouko Lindstedt (jäsen)
Päivi Paloposki (jäsen)
Ahti Nikunlassi (jäsen)
Hannu Tommola (jäsen)
Ben Hellman (varajäsen)
Riitta Pyykkö (varajäsen)
Arja Rosenholm (varajäsen)
Marjatta Vanhala-Aniszewski (varajäsen)

Mikä on slavistipiiri?

Suomen Slavistipiiri on perustettu vuonna 1964 tarkoituksenaan edistää suomalaista slaavilaisten kielten tuntemusta ja tutkimusta. Nykyään Slavistipiirillä on hieman yli 100 jäsentä. Slavistipiiri järjestää mm. vuosittain slavistipäivän (ks. aikaisempien vuosien ohjelmat Menneet tapahtumat -osiosta).

Slavistipiiri toimii myös Kansainvälisen slavistikomitean alaisena kansallisena slavistikomiteana. Slavistipiiri ei julkaise omaa lehteä tai sarjaa, mutta se osallistuu kansainvälisissä slavistikongresseissa pidettävien esitelmien julkaisemiseen sopivaksi katsomallaan foorumilla. Slavistipiirin jäsenet voivat tilata jäsenhintaan Idäntutkimus tai Scando-Slavica-lehden.

Myös toiminta Nordiska slavistförbundetin kansallisena jäsenjärjestönä kuuluu Suomen Slavistipiirin tehtäviin. Lisäksi Suomen Slavistipiiri on Tieteellisten Seurain valtuuskunnan jäsenseura.

Slavistipiirin hallitus päättää pro gradu -palkintojen myöntämisestä Maria Widnäsin muistorahastosta erinomaisille opinnäytteille.

Slavistipiirin vanhempi arkisto luovutettiin Kansalliskirjastolle vuonna 2005. Arkisto on tutkijoiden ja muiden kiinnostuneiden vapaassa käytössä (signum Coll. 740).