4.12.2018

Slavistipiiri mukana Tieteiden yössä 10.1.2019

Slavistipiiri osallistuu Tieteiden yöhön järjestämällä Tieteiden talolla keskustelutilaisuuden Kääntämisen jälkeen vedenpaisumus vai jälkisanat.

Kääntäjä, käännöstieteilijä ja kirjallisuudentutkija keskustelevat siitä, mitä kääntäjä voi olettaa lukijan tietävän vieraasta kulttuurista. Kuinka paljon lukijalle pitää tai saa selittää? Kotouttaako vai vieraannuttaako kääntäjä lukijaa, ja mitä kaikesta tästä jää selitettäväksi jälkisanoihin? Kannattaako suomentajan ylipäätään selittää ratkaisujaan jälkisanoissa? Minkälainen tekstilaji "jälkisanat" onkaan? Entä onko venäläisen kirjallisuuden välittämisessä suomalaiselle yleisölle omat erityishaasteensa? Keskustelu lähtee liikkeelle Jevgeni Vodolazkinin romaanista "Lentäjä" (Into 2018), jonka Elina Kahla on suomentanut.

Keskustelemassa: dosentti ja kääntäjä Elina Kahla (Helsingin yliopisto), käännöstieteilijä Päivi Kuusi (Helsingin yliopisto) sekä dosentti ja kirjallisuudentutkija Sanna Turoma (Aleksanteri-instituutti).

Keskustelutilaisuus järjestetään 10.1.2019 Tieteiden talon salissa 312 (Kirkkokatu 6, 3. kerros) klo 20.10-20.40.

29.10.2018

Slavistiikan alan jatko-opiskelijatapaaminen


Suomen Slavistipiiri on aloittanut uuden toimintamuodon. Seura järjesti lauantaina 27.10. tapaamisen slavistiikan alan jatko-opiskelijoille. Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin eli seuran perinteisten tutkimusalojen ohella mukaan oli kutsuttu myös slaavikieliin ja -kulttuureihin kytkeytyvien opinnäytteiden tekijöitä yhteiskunnan, historian ja politiikan aloilta. Tapaaminen oli ensimmäinen lajissaan ja sai kiitosta jo suunnitteluvaiheessa. Tilaisuudelle oli siis kysyntää!

Aleksanteri-instituutin neuvotteluhuoneeseen kerääntyi jatko-opiskelijoita viidestä eri yliopistoista esittelemään omaa tutkimustaan. Esitellyt väitöskirjahankkeet käsittelivät paitsi lingvistiikkaa ja kirjallisuudentutkimusta myös monitieteisiä, oppiainerajat ylittäviä teemoja kuten neuvostoajan kulttuurivaihtoa ja viimeaikaisia kielivähemmistökysymyksiä.

Tapaaminen sujui onnistuneesti mielenkiintoisia esitelmiä kuunnellen. Se tarjosi hyvän mahdollisuuden tutustua sekä oman alan jatko-opiskelijoihin ympäri Suomea että niihin aiheisiin, joita tekeillä olevissa slavistiikan väitöskirjoissa käsitellään. Jo suunnitteluvaiheessa tarkoituksena oli ollut järjestää mahdollisimman vapaamuotoinen ja rento tilaisuus, mikä instituutin käytäville kaikuvasta puheensorinasta päätellen onnistui erinomaisesti.

Paikalle kokoontuneiden toive oli, että vastaavanlaisia tilaisuuksia järjestettäisiin lisää.  Tämä vahvisti Slavistipiirin suunnitelmaa jatkaa nyt käyntiin lähtenyttä toimintaa. Pohjoismainen slavistikonferenssi (Nordiska slavistmötet) järjestetään Itä-Suomen yliopistossa elokuussa 2018. Siellä Slavistipiiri organisoi round table -keskustelun sekä iltaohjelmaan sisältyvän tapaamisen pohjoismaisissa yliopistoissa toimiville jatko-opiskelijoille.

Seminaarimuotoista jatko-opiskelijatapaamisia tullaan jatkamaan verkostoitumisen ja vertaistukitoiminnan muodossa. Tapaamisiin ovat jatkossa tervetulleita myös VIE-tutkimuksen jatko-opiskelijat.

29.8.2018

Pohjoismainen slavistikongressi 14.-18.8.2019 Joensuussa

21. Pohjoismainen slavistikongressi järjestetään 14.8-18.8.2019 Joensuussa. Konferenssi alkaa keskiviikkona 14.8, sunnuntai 18.8 on suunniteltu retkipäiväksi.

Konferenssi esittelee ensisijaisesti Pohjoismaissa tapahtuvaa slavistiikan tutkimusta kielitieteen, kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen sekä käännöstieteen alalta. Tapahtuman järjestää Itä-Suomen yliopiston humanistinen osasto ja Slavistipiiri ry. Järjestelytoimikunta koostuu venäjän kielen oppiaineen ja Slavistipiirin edustajista.

Kutsutuiksi puhujiksi ovat varmistuneet Julie Hansen (Uppsalan yliopisto), Jouko Lindstedt (Helsingin yliopisto), Johanna Nichols (Kalifornian yliopisto, Berkeley), Ekaterina Rakhilina (Moskovan talouskorkeakoulu), Andrei Rogatchevski (Tromssan yliopisto) ja Sanna Turoma (Helsingin yliopisto).

Järjestelytoimikunta toivoo, että slavistiikka tulee edustetuksi koko laajuudessaan. Pyydämme kongressiin osallistujilta paneeleita (kolme esitelmänpitäjää ja diskussantti), esitelmiä, postereita ja pyöreänpöydän keskusteluja jostain tärkeästä aiheesta. Kongressin kielinä ovat pohjoismaiset ja slaavilaiset kielet sekä englanti.

Kongressiin osallistujilta pyydetään ennakkoilmoittautuminen ja esitelmien otsikko 30.9.2018 mennessä. Ilmoittautumiset lähetetään sähköpostiosoitteeseen 21.slavistmotet@uef.fi. Lopullinen ilmoittautuminen ja abstraktit pyydetään tekemään 10.12.2018 mennessä.

Kongressin verkkosivu löytyy osoitteesta http://www.uef.fi/en/web/21slavistmotet ja sitä päivitetään sitä mukaa, kun ohjelman tiedot varmistuvat. Sivulle tulee myös tietoa hotellivaihtoehdoista, konferenssimaksusta ja retkiohjelmasta.


23.5.2018

EU:n uusi tietosuoja-asetus


EU:n uusi tietosuoja-asetus edellyttää tieteellisten seurojen ja yhdistysten varmistavan, että jäsenistön osoite- ja sähköpostitietojen säilyttämiseen on jäsenistön suostumus.

Slavistipiiri käyttää jäsenten osoitetietoja seuran toiminnasta tiedottamiseen. Emme luovuta tietoja eteenpäin.


Olemme lähettäneet jäsenistölle sähköpostia tai kirjepostia asiaan liittyen ja suostumuksen osoite- ja sähköpostitietojen säilyttämiseksi voi antaa vastaamalla kyseiseen sähköpostiin tai kirjeeseen. Mikäli jäsen ei ole vastaanottanut viestiä, mutta haluaa kuitenkin säilyttää yhteystietonsa piirin toiminnasta tiedottamista varten, voi asian tiimoilta olla yhteydessä slavistipiirin sihteeriin, Eeva Kuikkaan (eeva.kuikka@uta.fi).

7.5.2018

Hallitus 2019

Slavistipiirin vuosikokous pidettiin 15.3. Puheenjohtajaksi kaudelle 2019 valittiin Sanna Turoma ja varapuheenjohtajaksi Johanna Virkkula. Sihteerinä jatkaa Eeva Kuikka ja taloudenhoitajana Hanna Määttänen. Muut hallituksen jäsenet ovat Susan Ikonen, Ksenia Kanerva, Jari Parkkinen, Larisa Mokroborodova, Esa Anttikoski, Mika Perkiömäki ja Sofia Schulgin.


9.4.2018

SLAVISTIPIIRIN JA VIETS:N YHTEINEN KEVÄTSEMINAARI

VIE-aluetutkimus ja slavistiikka tieteen ja maailmanpolitiikan muutoksessa
 
AIKA: Perjantai 20.4.2018, klo 10.00 - 13.30
PAIKKA: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 404
 
Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seuran (VIETS) ja Slavistipiirin edustamat tieteenalat ovat olleet suurten muutosten alaisia parin viime vuosikymmenen aikana. Mitä "slaavilaisuus" tai "venäläisyys" tarkoittavat? Voiko käsitteille perustaa humanistista tiedon tuotantoa tässä teorianmuodostuksen vaiheessa? Miten metodologisen nationalismin krtitiikki on vaikuttanut aluetutkimuksen perinteisiin lähtökohtiin? Entä mikä on Itä-Eurooppa? Mitkä ovat Itä-Euroopan ja Venäjän aluetutkimuksen perusteet muuttuneessa geopoliittisessa maailmanjärjestyksessä globaalien haasteiden ajalla? Näistä kysymyksistä keskustellaan kahden tieteellisen seuran järjestämässä keskustelutilaisuudessa. 
 
OHJELMA
 
10.00 VIETS:n gradupalkintojen jako
 
10.15 -11.30 Pääpuhujien alustukset
 
Professori Jouko Lindstedt (Nykykielten osasto, HY):
"Onko slavistiikka luonut tutkimuskohteensa itse?"
 
Dosentti Anna-Liisa Heusala (Aleksanteri-instituutti, HY):
"Yhteiskuntatieteellinen Venäjä-tutkimus ja globalisaatio"
 
Moderaattori: Slavistipiirin pj. Sanna Turoma
 
11.30 - 11.45 Kahvitauko
 
11.45 - 13.00 Paneelikeskustelu
 
Keskustelijat: Dragana Cvetanovic, Jussi Lassila, Katalin Miklossy, Kati Parppei, Johanna Virkkula
 
Moderaattori: VIETS:n pj. Joni Virkkunen
Tervetuloa keskustelemaan slavistiikan sekä Venäjän ja Itä-Euroopan aluetutkimuksen tilasta! 


Klo 14 samassa paikassa pidetään myös Slavistipiirin sääntömääräinen vuosikokous. Tervetuloa mukaan sekä vanhat että uudet jäsenet!