25.2.2011

Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti ja Helsingin yliopiston nykykielten laitos selvittävät opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Suomessa asuvien venäjänkielisten kulttuuripalveluiden käyttöä. Yksi osa selvitystä on kyselykaavake, joka on julkaistu verkossa osoitteessa
http://forms.rusin.fi/forms/kulttuuripalveluiden-kaeyttoe

Kyselykaavakkeeseen voivat vastata kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 15 vuotta täyttäneet venäjänkieliset maaliskuun 2011 loppuun mennessä.

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kolme 50 euron kulttuuriseteliä.

Pyydämme teitä ystävällisesti välittämään tietoa eteenpäin omien
tiedotuskanavienne kautta.

-----------

По инициативе Министерства образования и культуры Финляндии Институт России и Восточной Европы в сотрудничестве с Отделением современных языков Хельсинкского университета проводят опрос на тему «Потребление услуг в сфере культуры русскоязычным населением Финляндии».

К участию приглашаются носители русского языка в возрасте от 15 лет, проживающие на территории Финляндии. Анкетирование продлится до конца марта 2011 г.

Среди участников опроса будут разыграны три подарочных сертификата на культурные развлечения, стоимостью 50 евро каждый.

Анкета доступна в Интернете по адресу
http://forms.rusin.fi/forms/kulttuuripalveluiden-kaeyttoe

Мы просим вас оказать поддержку и распространить информацию об анкетировании по своим информационным каналам.

Ystävällisin terveisin / С наилучшими пожеланиями,
Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti ja Helsingin yliopiston nykykielten laitos
Институт России и Восточной Европы и Отделение современных языков Хельсинкского университета

11.2.2011

Professori Pekka Pesonen jäi vuodenvaihteessa eläkkeelle takanaan 40 akateemista vuotta kirjallisuustieteen parissa. Toimittuaan 1970-luvulla Yleisen kirjallisuustieteen ja estetiikan assistenttina hän siirtyi Venäjän kielen ja kirjallisuuden laitokselle. Venäläisen kirjallisuuden professoriksi hänet nimitettiin 1988.

Ensimmäinen kiinnostuksen kohde oli Fedor Dostoevskin tuotanto, mutta väitöskirjansa aiheeksi hän valitsi Andrei Belyin romaanin ”Peterburg”. Väitöskirja sai nimekseen Vallankumouksen henki hengen vallankumouksessa. Tutkielma Andrei Belyin romaanista ”Peterburg” ja sen aatetaustasta (1987). Muita tutkimusaiheita ovat olleet mm. suomalais-venäläiset kulttuurisuhteet, venäläinen modernismi ja postmodernismi. Tärkeimmät artikkelit on koottu kirjaan Тексты жизни и искусства. Texts of Life and Art (1997). Merkittävä teos on Venäjän kulttuurihistoria (1998; 3.painos 2007), joka on ilmestymisensä jälkeen toiminut oivallisena oppi- ja tietokirjana.

Professorin uransa aikana professori Pesonen ohjasi lukuisia väitöskirjantekijöitä usein jonkin laajemman kansainvälisen tutkimusprojektin puitteissa. Pesonen toiminut 21 valmistuneen väitöskirjan pääohjaajana, kirjoittajista puolet on ollut muualta kuin Suomesta, lähinnä Venäjältä. Tärkeä yhteistyö Tarton yliopiston Venäläisen kirjallisuuden ja sittemmin myös semiotiikan laitoksen kanssa sai alkunsa Pekka Pesosen aloitteesta v. 1987, jolloin ensimmäinen yhteinen konferenssi pidettiin Helsingissä, Järjestyksessä XIII on ensi elokuussa Helsingissä. Konferensseista on tullut huomattavia kansainvälisiä tapahtumia, kaikista on myös ilmestynyt julkaisu.

Pesonen on popularisoinut venäläistä kirjallisuutta ja kulttuuria mm. toimimalla Helsingin Sanomien vakituisena avustajana vuodesta 1975 lähtien. Radio-ohjelmista huomattavin on yhdessä toimittaja Eeva Luotosen kanssa vuosina 2003-2006 tehty 20-osainen sarja ”Venäläiset viisaat”. Slavistipiirin hallituksessa Pekka Pesonen oli 1988-2001, niistä vuodet 1990-1998 puheenjohtajana.

(Ben Hellman)

Alla olevasta linkistä pääset katselemaan Pekka Pesosen jäähyväisluennon videotallennetta.

http://vimeo.com/18622780