28.9.2009

18 Nordiska slavistmötet / 18. Pohjoismainen slavistikongressi

18 Nordiska slavistmötet, 18-22 augusti 2010
Tammerfors, Finland

Registreringen har börjat! Ämnet för föredrag eller poster samt abstract skickas via kongressens websida (http://www.uta.fi/laitokset/kielet/trans/slavistmotet/) senast den 1 mars 2010. Vi önskar ett aktivt deltagande!

Organisationskommitén

-----

18. Pohjoismainen slavistikongressi, 18.-22. elokuuta 2010
Tampere

Ilmoittautuminen on alkanut! Esitelmien ja postereiden aiheet ja abstraktit ilmoitetaan kongressin verkkosivujen kautta (http://www.uta.fi/laitokset/kielet/trans/slavistmotet/) viimeistään 1. maaliskuuta 2010. Toivomme runsasta osanottoa!

Järjestelytoimikunta

8.9.2009

Kiiltomato venäläisestä nykykirjallisuudesta

Kiiltomadon syyskuun pääkirjoitus: Vapaus ja pluralismi. Muutama sana Venäjän nykykirjallisuudesta

"Putinin Venäjällä kirjallisuus on yhä vapaata, toisin kuin lehdistö tai televisio. Voi tosin olla vaikea löytää ankaraa hallinnon kritiikkiä sisältäviä kirjoja kuten Eduard Limonovin tai Anna Politkovskajan teoksia, mutta jostain pienestä sivukujan kirjakaupasta sekin voi olla mahdollista. Eikä sensuuri ole tähän mennessä iskenyt kaunokirjallisuuteen", kriitikko ja kääntäjä Kristina Rotkirch kirjoittaa Kiiltomadon syyskuun pääkirjoituksessa. Rotkirch on eräs maamme parhaista nykyajan Venäjän kirjallisen kulttuurin tuntijoista. ...jatkuu suomeksi & på svenska...