24.2.2009

Väitös symbolismin naiskirjailijoista

FL Kirsti Ekosen väitöskirja Творец, субъект, женщина: стратегии женского письма в русском символизме (Luoja, subjekti, nainen: tekijyyden strategiat venäläisen symbolismin naiskirjailijoiden tuotannossa) tarkastetaan lauantaina 21.3.2009 klo 12 Tampereen yliopistossa, salissa Pinni B 1096. Vastaväittäjänä toimii prof. Olga Hasty (Princeton University) ja kustoksena prof. Arja Rosenholm. Väitöstiedote ja suomenkielinen tiivistelmä löytyvät täältä.

19.2.2009

Väitös käännöstieteessä

FL Svetlana Probirskaja (käännöstiede venäjä) väittelee 3.4.2009 klo 12 Tampereen yliopiston salissa Pinni B 1100. Väitöskirjan nimi on Rajankäyntiä: Suomen ja Venäjän kahdenväliset valtiosopimukset käännöstieteellisen avainsana-analyysin valossa. Vastaväittäjänä toimii FT, dosentti Marja Jänis ja kustoksena FT, professori Hannu Tommola.

12.2.2009

Phonetics of Russian and Finnish

(Aleksanteri-listalta poimittua)
New publication on phonetics by Peter Lang: Phonetics of Russian and Finnish. General Description of Phonetic Systems. Experimental Studies on Spontaneous and Read-aloud Speech. Silva, Viola de & Ullakonoja, Riikka (eds.) Frankfurt am Main 2009. ISBN 978-3-631-57932-9
More information and ordering: http://www.peterlang.com/Index.cfm?vID=57932&vLang=E

10.2.2009

KUTSU: Vuosikokous perjantaina 27.2.2009 klo 16.15

Suomen Slavistipiiri ry – Finlands Slavistkrets ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään
perjantaina 27.2.2009 klo 16.15 Helsingin yliopiston slavistiikan ja baltologian laitoksen seminaarihuoneessa (Unioninkatu 40B, 4. krs, sali 22).

Vuosikokouksen yhteydessä professori Hannu Tommola (Tampereen yliopisto) esitelmöi suomalaisen slavistiikan historiasta ja haasteista otsikolla Me slavistit, eilen ja tänään.

Kokouksen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus jatkaa iltaa vapaamuotoisesti ja omakustanteisesti jossain helsinkiläisessä ravintolassa.

Tervetuloa!

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Vuoden 2008 toimintakertomus
5. Vuoden 2008 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
6. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2008 hallitukselle
7. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodeksi 2009
8. Varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan valinta vuodeksi 2009
9. Neljän muun hallituksen jäsenen (ja mahdollisten varajäsenten) valinta
10. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta
11. Vuoden 2009 jäsenmaksun päättäminen
12. Vuoden toimintasuunnitelman ja 2009 talousarvion hyväksyminen
13. Muut asiat
- Slavistipäivän 2009 teema ja työryhmän valinta
14. Kokouksen päättäminen

9.2.2009

Väitös neuvostoliittolaisesta lasten fantasiakirjallisuudesta

Perjantaina 13. helmikuuta 2009 kello 12 esitetään Turun yliopistossa (Tauno Nurmela -sali, päärakennus, Yliopistonmäki) julkisesti tarkastettavaksi filosofian maisteri Jenniliisa Salmisen väitöskirja Fantastic in Form, Ambiguous in Content: Secondary Worlds in Soviet Children’s Fantasy Fiction (Neuvostoliittolaisen lasten fantasiakirjallisuuden monimerkityksiset maailmat). Virallisena vastaväittäjänä toimii dosentti Sisko Ylimartimo Lapin yliopistosta ja kustoksena professori Riitta Pyykkö. Väitöskirja on julkaistu sarjassa Annales Universitatis Turkuensis B 317 ja löytyy elektronisena täältä. Väitöstiedote ja tiivistelmä löytyvät puolestaan täältä.

Venäläisen kaunokirjallisuuden suomennosten bibliografia

Helsingin yliopiston Slavistiikan ja baltologian laitos on julkaissut teoksen Puškinista Peleviniin. Venäläisen kaunokirjallisuuden suomennosten bibliografia 1876-2007, toim. Ben Hellman & al.
Teokseen on koottu tiedot venäläisen proosan ja runouden suomennoksista, jotka on julkaistu Suomessa kirjan muodossa. Myös lukuisten novelli- ja runoantologioiden sisältö on kartoitettu. Bibliografiasta löytyvät niin ikään kirjailijoiden elinvuodet ja teosten alkuperäiset nimet.
Teosta myy Slavistiikan ja baltologian laitos (hinta 33 euroa, sis. alv 8 %). Tilauksia ottaa vastaan Arja Laakso (Slavistiikan ja baltologian laitos, PL 24, 00014 Helsingin yliopisto; sähköposti arja.laakso [at] helsinki.fi).