5.11.2021

22. Pohjoismainen slavistikongressi Oslossa elokuussa 2022

Seuraava pohjoismainen slavistikongressi järjestetään 10.-14.8.2022 Oslossa. Tilaisuus on tarkoitus järjestää paikan päällä koronatilanteen niin salliessa.

Ohessa kongressin järjestelytoimikunnan ensimmäinen tiedote tulevasta kongressista:Det 22. nordiske slavistmøtet i Oslo, 10. – 14. august 2022

Tematikk

De nordiske slavistmøter er åpne for foredrag om ethvert tema om slaviske og baltiske språk, litteraturer, kultur, samfunn og politikk. Konferansens hovedspråk er norsk, svensk og dansk, men foredrag på slaviske språk og engelsk aksepteres også.

Sted og tid for konferansen

Det 22. nordiske slavistmøtet vil finne sted ved Universitetet i Oslo, campus Blindern, i Georg Sverdrups hus, Universitetsbiblioteket.

Ankomstdag er onsdag 10. august. Konferansen åpnes kl 18.00 og avsluttes med festmiddag lørdag 13. august kl. 19.30. Avreisedag er søndag 14. august.

Påmelding

Påmeldingsfrist er 1. februar 2022.

Påmelding gjøres her https://nettskjema.no/a/209973.

Former for deltakelse

Man kan delta med enkeltforedrag eller sette sammen et panel.

Enkeltforedragene er på 20 min. med etterfølgende 10 min. til diskusjon. Organisasjonskomiteen vil så langt det er mulig sette sammen enkeltforedragene i tematiske seksjoner. Påmelding til enkeltforedrag må inneholde navn, epost, institusjon/by, foredragstittel og et sammendrag på max 300 ord.

Et panel vil normalt bestå av tre foredrag, en ordstyrer og en kommentator. Foredragene vil være på 20 min. Kommentatoren får 10 min., mens 20 min. er for åpen diskusjon. Hvert panel får 1,5 time til disposisjon. Det forutsettes at kommentatoren har lest alle foredragene på forhånd.

Påmelding av panel må inneholde navn på panelansvarlig, epost, institusjon/by, paneltittel og kort beskrivelse av panelet og navn, epost, institusjon/by, foredragstittel og sammendrag, max 300 ord for hvert av panelforedragene. Ordstyrer og kommentator må også oppgis. Workshops kan organiseres etter nærmere avtale med arrangementskomiteen.

Program

Programmet vil bestå av plenarforedrag og enkeltforedrag i seksjoner og paneler. Det tas sikte på én utflukt under konferansedagene. På konferansens siste dag vil det bli holdt generalforsamlinger i de nasjonale slavistforbund og i Nordisk slavistforbund. Konferansen avsluttes med festmiddag om kvelden lørdag den 13. august.

Plenarforelesere er Brita Bryn, Universitetet i Bergen, Tore Nesset, Universitetet i Tromsø, Renata Ingbrant, Stockholms universitet, Thomas Olander, Københavns universitet, Max Wahlström, Helsingfors universitet, Irina Sandomirskaja, Södertörns högskola, Bo Peterson, Lunds universitet.

Konferanseavgift

Konferanseavgiften er NOK 2000 som blant annet dekker velkomstarrangement, tre luncher og utflukten. Deltakelse i festmiddagen koster NOK 1000. Denne summen kan reduseres avhengig av oppnådd økonomisk støtte. Opplysning om betalingsfrist og betalingsdetaljer kommer i neste rundskriv.

Innkvartering

Det er reservert rom på Hotel Scandic Holberg i Oslo til rabattert pris for konferansedeltakerne. Den som ønsker å benytte seg av dette tilbudet, kan bestille rom her: www.scandichotels.no. Under "hvor vil du bo", velger du Scandic Holberg. Oppgi bookingkode BUIO100822, velg ønskede datoer for overnatting. Priser pr. natt: NOK 1090,- for enkeltrom, NOK 1290,- for dobbeltrom. Frokost er inkludert. For å få konferansepris, må du booke rom innen 6. juli 2022. Avbestilling kan skje innen kl. 18.00 på angitt ankomstdato. 

Bokutstilling

Det planlegges en utstilling av bøker utgitt av nordiske slavister siden siste slavistmøte i Joensuu 2019. Nærmere opplysninger om denne kommer i et senere rundskriv.