29.4.2009

Venäjän kielen opettajan sijaisuus HY:ssa

Helsingin yliopiston slavistiikan ja baltologian laitos etsii venäjän kielen opettajan sijaista ajalle 1.9.2009-31.7.2010. Kyseisen opettajan tehtäviin kuuluu mm. eritasoisia kirjallisia ja suullisia käännösharjoituksia suomesta venäjään. Opettajalta vaaditaan äidinkielisen tasoinen venäjän kielen taito sekä erittäin hyvä suomen kielen taito.

Kirjalliset kiinnostuksen ilmaisut asianmukaisine taustatietoineen pyydetään lähettämään 18.5. mennessä sähköpostiosoitteeseen jyrki.papinniemi(ät)helsinki.fi. Tiedustelut: ekaterina.nikkila(ät)helsinki.fi.

27.4.2009

Helsingin yliopistossa auki virka

Helsingin yliopistossa auki venäjän kielen yliopisto-opettajan virka 1.8.2009 lukien. Alan täsmennys on kääntäminen ja tulkkaus. Hakuilmoitus täällä. Hakuaika päättyy keskiviikkona 6.5.2009 klo 15.45.

Lisensiaatintyö venäjän opiskelusta

FM Riikka Ullakonojan lisensiaatintyö Fluency Development in L2 during Study Abroad: Finnish Students of Russian tarkastetaan Jyväskylän yliopiston kielten laitoksessa 18.5.2009 klo 13 P312. Tarkastija toimivat prof.em. Antti Iivonen (HY) ja lehtori, FT Pekka Lintunen (TY). Tilaisuus on suomen kielellä.