30.4.2008

Väitös ja vierailuluento venäjän kielestä

FL Ahti Nikunlassi väittelee Helsingin yliopistossa lauantaina 10.5. klo 10 Metsätalon (Unionkinkatu 40B) salissa 6 aiheesta Приместоименно-относительные конструкции в современном русском языке (Pronominaalisen korrelaatin sisältävät relatiivirakenteet nykyvenäjässä). Väitöskirja julkaistaan sarjassa Slavica Helsingiensia sekä on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa täällä.

Vastaväittäjänä on Aleksei Šmeljov Venäjän tiedeakatemiasta. Tiistaina 13.5. klo 10 hän pitää vierailuluennon otsikolla "Ложь и враньё в русской языковой картине" HY:n slavistiikan laitoksen seminaarihuoneessa (Unioninkatu 40B, sali 22)

10.4.2008

CfP: Eastern Manifestations of Western Ideas 20-22.8. Helsingissä

Helsingin yliopiston slavistiikan ja baltologian laitoksella käynnissä olevat tutkimusprojektit Cultural Europe beyond the EU ja Eastern Manifestations of Western Ideas järjestävät 20-22.8. konferenssin. Pääpuhujina ovat Ronelle Alexander, Ranko Bugarski, Damir Kalogjera, Dan Ungurianu ja Andrew Wachtel. Deadline abstrakteille on 30.4. Esitelmäkutsu löytyy täältä.

2.4.2008

Slavistipiirin hallitus 2008

Vuosikokouksessa slavistipiirille valittiin uusi hallitus:
Maija Könönen (Helsinki) - puheenjohtaja
Jussi Lassila (Jyväskylä/Aleksanteri-instituutti) - varapuheenjohtaja
Ulla Hakanen (Helsinki) - sihteeri
Hanna Rinne (Helsinki) - rahastonhoitaja
jäsenet:
Anelma Lammi (Helsinki)
Jouko Lindstedt (Helsinki)
Ahti Nikunlassi (Helsinki)
Hannu Tommola (Tampere)
varajäsenet:
Kirsti Ekonen (Tampere)
Ben Hellman (Helsinki)
Sanna Turoma (Helsinki)
Johanna Viimaranta (Turku)

CfP: Nuorten slavistien konferenssi Prahassa

Prahassa, Kaarlen yliopistossa, järjestetään nuorten slavistien konferenssi 22-23.10.2008.
Mahdolliset teemat:
I. Language of political propaganda
II. Position of dialects and microlanguages in the era of globalization
III. Foreign elements in Slavonic languages - advancement or decadence?
IV. National myths and their deconstruction
V. Slavism: illusions and disillusions
VI. Themes of town and province in literature
Abstraktien deadline on 15.6. Lisää tietoa konferenssin kotisivuilla.

1.4.2008

KTS:n seminaari 15-16.5.

Kirjallisuudentutkijain seura järjestää 15-16.5.2008 Helsingissä seminaarin Monimuotoinen mimesis. Slavistiikkaa ohjelmassa edustaa Kirsti Ekosen (TaY) esitelmä "Mimesis vai metamorfoosi: sukupuolen ylittäminen venäläisessä modernismissa". Seminaarin ohjelma ja muut tiedot löytyvät täältä.