21.1.2010

Suomenkielinen teos Balkanin historiasta ja nykypäivästä ilmestynyt

Balkanin syndrooma? Esseitä Kaakkois-Euroopan menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Toim. Maija Könönen, Juhani Nuorluoto ja Merja Salo. Aleksanteri-sarja 1:2010.

Balkan sirpaloitui ja Jugoslavian liittovaltio hajosi – mitä tuli tilalle? Kun Jugostavia hajosi, tilalle syntyi paitsi uusia itsenäisiä valtioita myös tarve luoda uudet kansalliset identiteetit ja niiden tueksi ”uudet” omat kielet. Uusi Balkanin tutkimuksen antologia jakaantuu kielen ja identiteetin, kulttuurin ja kirjallisuuden sekä etnisyyden ja uskonnon osioihin. Analyysin kohteina ovat kielihistoria, ”jugonostalgia” ja menneisyydenhallinta, uudet historian oppikirjat, postmoderni bulgarialainen kaunokir­jallisuus ja nuorison autenttiseksi kokema serbiankielinen hiphop. Mukana ovat Sakari Pälsin 1920–1930-luvuilla ottamien Bosnia-kuvien analyysi sekä selvitys Kosovon ortodoksikirkkojen kulttuuriperinnöstä. Kirja on suunnattu kaikille Kaakkois-Euroopasta, sen politiikasta, etnisyydestä ja kulttuurista kiinnostuneille lukijoille. Se sopii niin akateemiseksi oppikirjaksi kuin alueella työskenteleville ja sitä tutkiville eri alojen asiantuntijoille.

Lisätietoa ja sisällysluettelo täällä.

11.1.2010

Slavisti-ilta 28.1.: Venäjän(kin) korkeakoulumaailma muutoksessa

Slavistipiiri järjestää taas Helsingissä Slavisti-illan. Professori Riitta Pyykkö esitelmöi otsikolla Venäjän(kin) korkeakoulumaailma muutoksessa torstaina 28.1.2010 klo 17-19 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, sali 312). Tervetuloa, vapaa pääsy!

Riitta Pyykkö on Turun yliopiston venäjän kielen professori. Hänen tutkimusalueitaan ovat venäjän kielen leksikologia, politiikan kieli ja kielipolitiikka sekä Venäjän kulttuurihistoria. Oman tieteenalansa lisäksi hänellä on runsaasti erilaisia kansallisia ja kansainvälisiä korkeakoulutuksen kehittämiseen liittyviä tehtäviä sekä julkaisuja koulutuksen kehittämisestä ja arvioinnista.