19.2.2019

Slavistipäivä ja slavistipiirin vuosikokous 15.3.2019


Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Sali 404
Digislavistiikka: korpukset, mediat, opetuksen kehittäminen

Slavistipiiri ry:n vuotuinen seminaari ottaa tällä kertaa kantaa digitalisaatioon. Esitelmät käsittelevät digitaalisten työkalujen ja medioiden vaikutusta slavistiikan tutkimusalaan ja opetukseen.

Seminaarin jälkeen on mahdollisuus osallistua Slavistipiiri ry:n vuosikokoukseen, johon toivotamme tervetulleiksi kaikki Slavistipiirin toiminnasta kiinnostuneet! Vuosikokous alkaa samassa tilassa klo 16.15.

SLAVISTIPÄIVÄ
Ohjelma

13.00 Seminaarin avaus – Slavistipiirin pj. Sanna Turoma

13.15 – 13.45
Vera Zvereva (Jyväskylän yliopisto): Цифровая память в Рунете

13.45 – 14.15
Dragana Cvetanovic (Helsingin yliopisto): Digital archiving of hip-hop culture of former Yugoslav spaces

Kahvitauko

14.30 – 15.00
Saara Ratilainen (Helsingin yliopisto): Algoritminen kulttuuri: näkökulmia venäläisen internetmedian tutkimukseen

15.00- 15.30
Ahti Nikunlassi (Helsingin yliopisto): Näkökulmia venäjän opetuksen digitalisaatioon:
ohjelmistotuotteista™ jakamisen ja talkoistamisen kulttuuriin

15.30-16.00
Keskustelua / Дискуссия / Discussion

TULE MUKAAN KESKUSTELEMAAN DIGISLAVISTIIKASTA!

Slavistipiiri ry:n hallitus