30.7.2019

Nordiska slavistförbundetin vuosikokous 17.8.2019 Itä-Suomen yliopistolla

Nordiska slavistförbundet pitää vuosikokouksen Pohjoismaisen slavistikongressin yhteydessä 17.8.2019 Itä-Suomen yliopistolla. Alustavan ohjelman mukaisesti kokous pidetään klo 17. Ohessa kopioituna kokoukutsu ja esityslista.

***

Kallelse till Nordiska slavistförbundets generalförsamling 17 augusti 2019
Östra Finlands universitet, Joensuu
1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
2. Godkännande av dagordningen
3. Styrelsens verksamhetsberättelse
4. De nationella förbundens rapporter
5. Revisionsberättelse
6. Ansvarsfrihet för styrelsen
7. Verksamhetsberättelse för Scando-Slavica
8. Revisionsberättelse för Scando-Slavica
9. Ansvarsfrihet för Scando-Slavicas räkenskaper
10. Underskottsgaranti. Tjugoförsta Nordiska Slavistmötet
11. Nordiska Slavistförbundets hemsida
12. Information från Den internationella slavistkommittén
13. Tjugoandra Slavistmötet
14. Val av ny styrelse, revisor, revisorsuppleant. Revisor och suppleant för Scando-Slavica,
valberedning
15. Övriga frågor
Förslag, som önskas upptagna på dagordningen, skall vara insända till styrelseordföranden
senast två veckor före generalförsamlingen.
Joensuu 16 juli 2019
Hannu Kemppanen
ordförande

29.4.2019

Suomen Slavistipiirin matka-avustus jatko-opiskelijoille Pohjoismaiseen slavistikongressiin


Suomen slavistipiiri järjestää Itä-Suomen yliopistossa 14.-18.8. 2019 Pohjoismaisen slavistikongressin (Nordiska Slavistmötet) yhteydessä paneelikeskustelun sekä illanvieton slavistiikan alan jatko-opiskelijoille. Tapahtumat tarjoavat mahdollisuuden verkostoitua Suomessa ja muissa pohjoismaisissa yliopistoissa opiskelevien slavistiikan alan jatko-opiskelijoille kanssa.

Cultura-säätiö on myöntänyt Slavistipiirille jatko-opiskelijoiden verkostoitumistoimintaa varten apurahan. Apurahan turvin Slavistipiirin on mahdollista tukea verkostoitumistapaamisiin osallistuvia suomalaisissa yliopistoissa opiskelevia jatko-opiskelijoita osallistumiskustannusten osalta.

Voit hakea avustusta vapaamuotoisella hakemuksella. Avustukset ovat osa-avustuksia, ja niitä myönnetään matka-, majoitus- ja rekisteröintikuluihin. Hakemukseen tulee liittää arvio osallistumiskustannuksista. Hakemukset tulee toimittaa Slavistipiirin sihteerille Eeva Kuikalle (eeva.kuikka@tuni.fi). Hakemusten määräaika on 12.5.2019. Matka-avustusta myönnetään vain Slavistipiirin jäsenille. Jäseneksi voit liittyä hakemuksen yhteydessä jättämällä tietosi sihteerille ja maksamalla 12 euron suuruisen jäsenmaksun Slavistipiirin tilille FI29 2199 1800 2002 92.

19.3.2019

Slavistipiirin hallitus 2019

Slavistipiirin vuosikokous pidettiin 15.3. Puheenjohtajaksi kaudelle 2019 valittiin Sanna Turoma ja varapuheenjohtajaksi Johanna Virkkula. Sihteerinä jatkaa Eeva Kuikka ja taloudenhoitajana Hanna Määttänen. Muut hallituksen jäsenet ovat Susan Ikonen, Ksenia Kanerva, Jari Parkkinen, Larisa Mokroborodova, Esa Anttikoski, Sofia Schulgin ja Mika Perkiömäki.

19.2.2019

Slavistipäivä ja slavistipiirin vuosikokous 15.3.2019


Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Sali 404
Digislavistiikka: korpukset, mediat, opetuksen kehittäminen

Slavistipiiri ry:n vuotuinen seminaari ottaa tällä kertaa kantaa digitalisaatioon. Esitelmät käsittelevät digitaalisten työkalujen ja medioiden vaikutusta slavistiikan tutkimusalaan ja opetukseen.

Seminaarin jälkeen on mahdollisuus osallistua Slavistipiiri ry:n vuosikokoukseen, johon toivotamme tervetulleiksi kaikki Slavistipiirin toiminnasta kiinnostuneet! Vuosikokous alkaa samassa tilassa klo 16.15.

SLAVISTIPÄIVÄ
Ohjelma

13.00 Seminaarin avaus – Slavistipiirin pj. Sanna Turoma

13.15 – 13.45
Vera Zvereva (Jyväskylän yliopisto): Цифровая память в Рунете

13.45 – 14.15
Dragana Cvetanovic (Helsingin yliopisto): Digital archiving of hip-hop culture of former Yugoslav spaces

Kahvitauko

14.30 – 15.00
Saara Ratilainen (Helsingin yliopisto): Algoritminen kulttuuri: näkökulmia venäläisen internetmedian tutkimukseen

15.00- 15.30
Ahti Nikunlassi (Helsingin yliopisto): Näkökulmia venäjän opetuksen digitalisaatioon:
ohjelmistotuotteista™ jakamisen ja talkoistamisen kulttuuriin

15.30-16.00
Keskustelua / Дискуссия / Discussion

TULE MUKAAN KESKUSTELEMAAN DIGISLAVISTIIKASTA!

Slavistipiiri ry:n hallitus

1.1.2019

Jäsenille

Haluatko liittyä, erota tai päivittää osoitetietosi? Ota yhteys sihteeri Eeva Kuikkaan sähköpostitse [eeva.kuikka at uta.fi]. Slavistipiirin jäsenmaksu vuonna 2021 on 23 euroa, perustutkinto-opiskelijoilta, päätoimisilta jatko-opiskelijoilta ja eläkeläisiltä 12 euroa. Vuodesta 2014 alkaen Slavistipiirin jäsenet ovat automaattisesti myös Nordiska Slavistförbundetin jäseniä. Lisäksi on mahdollista tilata jäsenhintaan Idäntutkimus (jäsenyys + lehti 43/32/26 euroa) ja/tai Scando-Slavica (39 euroa). Lehtitilaukset maksetaan keväisin jäsenmaksun yhteydessä, jolloin tilaukset myös alkavat. Jo voimassa olevan tilauksen jatkumisen edellytyksenä on jäsenmaksun maksaminen eräpäivään mennessä.

Jäsentiedotus tapahtuu Facebook-sivun (https://www.facebook.com/slavistipiiri) ja slavistit-sähköpostilistan kautta. Postituslistan osoite on <slavistit@lists.tuni.fi>. Listalle voi liittyä ja siltä poistua osoitteessa <https://lists.tuni.fi/mailman/listinfo/slavistit> tai lähettämällä vapaamuotoinen pyyntö osoitteeseen <slavistit-owner@lists.tuni.fi>.