27.9.2022

Slavistiikan alan tutkimuspäivä

Suomen slavistipiiri järjestää perjantaina 18.11.2022 Slavistiikan tutkimuspäivän Tampereella klo 10.30–15.00. Tilaisuuteen pyydetään n. 20 minuutin (10+10) esityksiä kaikissa uravaiheissa olevilta tutkijoilta slavistiikan alaan liittyvistä aiheista, erityisesti kielten, kulttuurien, kulttuuri- ja taidehistorian, kirjallisuuden, kääntämisen, median, musiikin, antropologian, etnografian ja folkloristiikan aloilta.

Jos olet kiinnostunut esiintymään, ilmoittaudu mukaan ja lähetä ehdottamasi esityksen otsikko viimeistään 31.10.2022 osoitteessa: <https://forms.office.com/r/8r3ZdGkFzw>. Myös tilaisuuteen kuulijoiksi tulevia pyydetään ilmoittautumaan saman lomakkeen kautta viimeistään 9.11.2022. Tilaisuuteen ei voi osallistua etänä.

Paikka: Tampereen yliopiston keskustakampus, Pinni B1029–1030 (”Olohuone”), Kanslerinrinne 1, Tampere.

Tilaisuuden kielet: suomi, ruotsi, englanti

10.8.2022

Slavistiikan ja VIE-alojen keskustelutilaisuus Tampereella 2.9.2022

Suomen Slavistipiiri ry. sekä Venäjän ja Itäisen Euroopan tutkimuksen seura VIETS järjestävät keskustelutilaisuuden Venäjän Ukrainaa vastaan aloittaman sodan vaikutuksista seurojen edustamien tieteenalojen tutkimukselle ja korkeakoulutukselle. Venäjän aseellinen hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut Slavistiikan ja VIE-aloihin käänteentekevällä tavalla. Alojen yhteisöt, tutkijat ja opettajat ovat joutuneet pohtimaan ratkaisuja siihen, kuinka toimia muuttuneessa maailmassa ja sen myötä muuttuneessa akateemisessa toimintaympäristössä. Tieteellisten seurojen järjestämän tilaisuuden tarkoitus on tuoda yhteen tutkimus- ja opetusyhteisöjen sekä VIE-alojen laajan kentän moninaisia ääniä ja vahvistaa samalla keskusteluyhteyttä tutkimustietoon vaikuttavien tahojen välillä. Keskusteluun osallistuu eri yliopistojen yksiköiden johtoa ja tutkijoita, slavistiikan ja VIE-tutkimuksen professoreita sekä tutkimusrahoittajien edustajia ja OKM:n Ukraina-ryhmän neuvottelevia virkamiehiä.

Keskustelun aiheita ovat:

  • tiedon tuottamisen päämäärät ja intressit muuttuneessa maailmanpoliittisessa tilanteessa
  • tutkimuksen ja koulutuksen yhteiskuntarelevanssi
  • kenttätyö ja kansalaisyhteiskuntayhteistyö
  • aineistojen saatavuus ja säilyttäminen kriisin aikana
  • tutkimusrahoitus

Aika: 2.9.2022, klo 14:15-17:30

Paikka: Tampereen yliopisto, PinniB 1029-30 (”Olohuone”)

Kahvitarjoilun suunnittelemiseksi tilaisuuteen on ennakkoilmoittauduttava 26.8. mennessä.

Linkki ilmoittautumiseen: https://forms.office.com/r/tZbQS5p49E


Ohjelma:

14:15-14:30 Tilaisuuden avaus

14:30-15: Teema 1: Tutkimuksen tekeminen kriisin aikana ja sen jälkeen (kolmas sektori, aineistot, tutkimusrahoitus)

Näkökulmia avaavat: Meri Kulmala (yliopistotutkija, Helsinki Inequality Initiative, INEQ johtaja), Irma Reijonen (Slaavilainen kirjasto, Kansalliskirjasto), Mikko Ylikangas (johtava tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia)

Moderaattori: Sanna Turoma (professori, venäjän kieli ja kulttuuri, Tampereen yliopisto)

15:30-16:00 Kahvitauko

16:00-17:15 Teema 2: Uusi tieto ja asiantuntijuus kriisin aikana ja sen jälkeen (koulutusohjelmat, yhteiskuntavastuu, Suomen rooli)

Näkökulmia avaavat: Sirke Mäkinen (johtaja, VIExpert-asiantuntijaopinnot; yliopistonlehtori, Aleksanteri-instituutti, HY), Markku Kangaspuro (Aleksanteri-instituutin johtaja), Maarit Palonen (OKM:n Ukraina-ryhmän neuvotteleva virkamies)

Moderaattori: Joni Virkkunen (tutkimuspäällikkö, Karjalan tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto)

17:15-17:30 Lopetus

24.5.2022

Väitös: “Aspectual pairs of recently borrowed verbs in Russian”

FM Gustaf Olssonin venäjän kielen väitöskirja “Aspectual pairs of recently borrowed verbs in Russian” tarkastetaan julkisesti Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa perjantaina 10. kesäkuuta 2022 klo 16 alkaen. Väitöstilaisuus järjestetään hybridinä päärakennuksen Tauno Nurmela -luentosalissa ja Zoomissa https://utu.zoom.us/j/67552409539 (Passcode: 538341).

Vastaväittäjänä toimii professori Stephen M. Dickey Kansasin yliopistosta. Kustoksena on Helsingin yliopiston venäjän kielen professori ja Turun yliopiston dosentti Johanna Viimaranta.Väitöskirja on avoimesti saatavilla osoitteessa: https://www.utupub.fi/handle/10024/153852.

8.4.2022

Slavistipiirin hallitus 2022

Suomen Slavistipiirin sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 25.3.2022 Tieteiden talon väistötiloissa. Kokouksessa piirille valitun uuden hallituksen kokoonpano on seuraavanlainen:

Puheenjohtajana jatkaa Saara Ratilainen (TAU) ja varapuheenjohtajana Mika Perkiömäki (HY). Sihteerinä jatkaa Eeva Kuikka (TAU) ja taloudenhoitajana Hanna Määttänen (TAU).

Hallituksen muut jäsenet ovat Dragana Cvetanovic (HY), Gustaf Olsson (ÅA), Jari Parkkinen (JY), Arja Rosenholm (TAU), Sofia Schulgin (HY), Marja Sorvari (UEF), Sanna Turoma (TAU), ja Max Wahlström (HY).

1.3.2022

Suomen Slavistipiiri ry:n kannanotto Venäjän sotatoimiin Ukrainassa

Me Suomen slavistit eli slaavilaisten kielten, kirjallisuuksien ja kulttuurien tutkijat, opettajat, opiskelijat ja kääntäjät, tuomitsemme Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen. Sotajoukot tulee vetää pois Ukrainasta välittömästi ja maan suvereniteettia kunnioittaa. Ilmaisemme täyden tukemme Ukrainan valtiolle ja sen kansalaisille sekä heidän oikeudelleen itsenäiseen päätöksentekoon.

Jo useiden vuosien ajan ja nyt osana hyökkäyksen perusteluja Venäjän valtiolliset toimijat ja valtiollinen media ovat esittäneet valheellisia väitteitä Ukrainan valtiosta, historiasta ja kulttuurista. Me niin venäjän, ukrainan, valkovenäjän kuin muidenkin slaavilaisten kielten ja kulttuureiden parissa työskentelevät tuomitsemme jyrkästi tällaisen kielen-, kulttuurin- ja historiantutkimuksen vääristelyn ja käytön sodan oikeuttamisessa.

---

Statement of the Society of Finnish Slavists on Russia's military actions in Ukraine

We Finnish Slavists, that is, researchers, teachers, students and translators of Slavic languages, literatures and cultures, condemn Russia's invasion of Ukraine. Military forces must be withdrawn from Ukraine immediately and the sovereignty of the country must be respected. We express our full support for the Ukrainian state and its citizens and their right to independent decision-making.

For several years, and now as part of the justification for the invasion, Russian state actors and state media have made false claims about the Ukrainian state, history and culture. We, working with Russian, Ukrainian, Belarusian and other Slavic languages and cultures, strongly condemn such falsification of research of languages, cultures and history to justify war.

---

Заява асоціації славістів Фінляндії з приводу бойових дій, розгорнутих Росією на території України 

Ми, асоціація славістів Фінляндії, а саме дослідники, викладачі, студенти та перекладачі в галузі слов'янських мов, літератури та перекладу, рішуче засуджуємо вторгнення Росії на територію України. Ми закликаємо негайно вивести російські війська з території України і вимагаємо поваги до її суверенітету. Ми висловлюємо нашу повну підтримку українській державі та її народу, а також право населення України самостійно вирішувати свою долю. 

З метою виправдати незаконне вторгнення впродовж останніх років і по цей день деякі російські актори та ЗМІ виступають із неправдивими заявами стосовно української держави, її історії та культури. Ми, наукові працівники в галузі російської, української, білоруської та інших слов'янських мов, рішуче засуджуємо подібне перекручування результатів досліджень в галузі лінгвістики, культурології та історії, щоб виправдати розв'язання війни.

---

Заявление ассоциации славистов Финляндии в отношении боевых действий, которые разворачивает Россия на территории Украины

Мы, ассоциация славистов Финляндии, а именно исследователи, преподаватели, студенты и переводчики в области славянских языков, литературы и перевода, решительно осуждаем вторжение России на территорию Украины. Мы призываем немедленно вывести российские войска с территории Украины и требуем уважения к ее суверенитету. Мы выражаем нашу полную поддержку украинскому государству и его народу, а также право населения Украины самостоятельно определять свое собственное будущее.

В течение нескольких последних лет и в настоящее время некоторые российские государственные деятели и СМИ выступают с ложными заявлениями относительно украинского государства, его истории и культуры. Мы, научные работники в области русского, украинского, белорусского и других славянских языков, решительно осуждаем подобное извращение результатов исследований в области лингвистики, культурологии и истории с целью оправдания войны.

---

Uttalande från Finlands Slavistkrets rörande Rysslands krigföring mot Ukraina

Vi, Finlands slavister, som forskar, undervisar, studerar, översätter eller på andra sätt arbetar med slaviska språk, slavisk kultur eller litteratur, fördömer Rysslands invasion av Ukraina. Alla ryska militära styrkor måste dra sig ur Ukraina omedelbart, och landets suveränitet måste respekteras. Vi uttrycker vårt odelade stöd för den ukrainska staten, dess medborgare och deras rätt att självständigt fatta beslut om sina politiska vägval.

Under flera år har statliga aktörer och medier i Ryssland kommit med falska påståenden om Ukraina, dess historia och kultur. Dessa falska anklagelser har nu även kommit att användas som förevändning för Rysslands invasion av Ukraina. Vi som arbetar med ryska, ukrainska, belarusiska och andra slaviska språk tar å det starkaste avstånd från dylika falsarier om språk-, kultur- och historieforskning i syfte att rättfärdiga krig. 

7.2.2022

Slavistipäivä 2022: Slaavilaiset kielet kielikontaktissa 25.3.2022

Slavistipiiri ry:n vuotuinen seminaari tarkastelee slaavilaisten kielten kielikontakteja Suomessa ja lähialueilla. Kielet ovat aina olleet kontaktissa toistensa kanssa, niin myös slaavilaiset kielet Suomessa. Arkipäivämme ovat täynnä esimerkkejä kielikontakteista: käytämme rinnakkain suomea, ruotsia, venäjää, englantia ja muita kieliä. Kielikontaktitutkimuksessa keskitytään usein yksikielisiin yhteisöihin ja siihen, miten monikielisyys vaikuttaa vieraan kielen oppimiseen sekä koodin- ja kielenvaihtoon. Tutkimuksen keskiössä ovat itse kielijärjestelmän mahdolliset muutokset sekä kieli-sosiologiset ja kieli-ideologiset kysymykset. Monikielisessä seminaarissamme pohditaan, mitä meidän pitää tietää Suomen virallisten kielten ja Suomessa puhuttavien slaavilaisten kielten kontakteista ja törmäyksistä.

Seminaarin yhteydessä muistellaan edesmenneen Tampereen yliopiston Slaavilaisen filologian professorin Marja Leinosen ansiokasta uraa slavistiikan alalla.

Seminaari järjestetään Helsingissä Tieteiden talon väistötilojen (Runeberginkatu 14-16) A-siiven 3. kerroksessa salissa A305. 

Seminaarin jälkeen on mahdollisuus osallistua Slavistipiiri ry:n vuosikokoukseen, johon toivotamme tervetulleiksi kaikki Slavistipiirin toiminnasta kiinnostuneet! Vuosikokous alkaa samassa tilassa klo 15:30. 

Noudatamme seminaarin järjestelyissä alueellisia koronasuosituksia. Mikäli pandemiatilanne ei salli seminaarin järjestämistä paikan päällä, tullaan se muuttamaan etätapahtumaksi. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan ja niistä voi myös tiedustella järjestäjiltä. Varatkaa kuitenkin jo ajankohta kalenteristanne Slavistipäivälle ja mielenkiintoisille kohtaamisille eri kielten ja ystävien kesken!

Lisätietoja slavistipäivästä saa piirin puheenjohtajalta Saara Ratilaiselta (saara.ratilainen@tuni.fi) tai sihteeriltä Eeva Kuikalta (eeva.kuikka@tuni.fi).


PÄIVÄN OHJELMA

11:00-11:15 Seminaarin avaus ja alkusanat

11:15-11:45 Nemanja Nenadović (Helsingin yliopisto) Bosniska och serbiska som arvsspråk i Svenskfinland 

11:45-12:15 Olga Nenonen (Tampereen yliopisto) Эритажный русский язык в Финляндии - контактный вариант языка 

12:15-13:30 LOUNASTAUKO (Omakustanteinen, Ravintola Töölö) 

13:30-14:00 Ilja Moshnikov (Itä-Suomen yliopisto), Venäjän kielen vaikutus karjalaan: karjalan kielen käytöstä verkossa (esityskielet suomi ja karjala)

14:00-14:30 Hannu Tommola: Marja Leinonen (1946-2019), filologi, lingvisti, slavisti

14:30-15:15 Kahvia ja keskustelua 

15:30-17:00 Suomen Slavistipiiri ry:n vuosikokous

5.11.2021

22. Pohjoismainen slavistikongressi Oslossa elokuussa 2022

Seuraava pohjoismainen slavistikongressi järjestetään 10.-14.8.2022 Oslossa. Tilaisuus on tarkoitus järjestää paikan päällä koronatilanteen niin salliessa.

Ohessa kongressin järjestelytoimikunnan ensimmäinen tiedote tulevasta kongressista:Det 22. nordiske slavistmøtet i Oslo, 10. – 14. august 2022

Tematikk

De nordiske slavistmøter er åpne for foredrag om ethvert tema om slaviske og baltiske språk, litteraturer, kultur, samfunn og politikk. Konferansens hovedspråk er norsk, svensk og dansk, men foredrag på slaviske språk og engelsk aksepteres også.

Sted og tid for konferansen

Det 22. nordiske slavistmøtet vil finne sted ved Universitetet i Oslo, campus Blindern, i Georg Sverdrups hus, Universitetsbiblioteket.

Ankomstdag er onsdag 10. august. Konferansen åpnes kl 18.00 og avsluttes med festmiddag lørdag 13. august kl. 19.30. Avreisedag er søndag 14. august.

Påmelding

Påmeldingsfrist er 1. februar 2022.

Påmelding gjøres her https://nettskjema.no/a/209973.

Former for deltakelse

Man kan delta med enkeltforedrag eller sette sammen et panel.

Enkeltforedragene er på 20 min. med etterfølgende 10 min. til diskusjon. Organisasjonskomiteen vil så langt det er mulig sette sammen enkeltforedragene i tematiske seksjoner. Påmelding til enkeltforedrag må inneholde navn, epost, institusjon/by, foredragstittel og et sammendrag på max 300 ord.

Et panel vil normalt bestå av tre foredrag, en ordstyrer og en kommentator. Foredragene vil være på 20 min. Kommentatoren får 10 min., mens 20 min. er for åpen diskusjon. Hvert panel får 1,5 time til disposisjon. Det forutsettes at kommentatoren har lest alle foredragene på forhånd.

Påmelding av panel må inneholde navn på panelansvarlig, epost, institusjon/by, paneltittel og kort beskrivelse av panelet og navn, epost, institusjon/by, foredragstittel og sammendrag, max 300 ord for hvert av panelforedragene. Ordstyrer og kommentator må også oppgis. Workshops kan organiseres etter nærmere avtale med arrangementskomiteen.

Program

Programmet vil bestå av plenarforedrag og enkeltforedrag i seksjoner og paneler. Det tas sikte på én utflukt under konferansedagene. På konferansens siste dag vil det bli holdt generalforsamlinger i de nasjonale slavistforbund og i Nordisk slavistforbund. Konferansen avsluttes med festmiddag om kvelden lørdag den 13. august.

Plenarforelesere er Brita Bryn, Universitetet i Bergen, Tore Nesset, Universitetet i Tromsø, Renata Ingbrant, Stockholms universitet, Thomas Olander, Københavns universitet, Max Wahlström, Helsingfors universitet, Irina Sandomirskaja, Södertörns högskola, Bo Peterson, Lunds universitet.

Konferanseavgift

Konferanseavgiften er NOK 2000 som blant annet dekker velkomstarrangement, tre luncher og utflukten. Deltakelse i festmiddagen koster NOK 1000. Denne summen kan reduseres avhengig av oppnådd økonomisk støtte. Opplysning om betalingsfrist og betalingsdetaljer kommer i neste rundskriv.

Innkvartering

Det er reservert rom på Hotel Scandic Holberg i Oslo til rabattert pris for konferansedeltakerne. Den som ønsker å benytte seg av dette tilbudet, kan bestille rom her: www.scandichotels.no. Under "hvor vil du bo", velger du Scandic Holberg. Oppgi bookingkode BUIO100822, velg ønskede datoer for overnatting. Priser pr. natt: NOK 1090,- for enkeltrom, NOK 1290,- for dobbeltrom. Frokost er inkludert. For å få konferansepris, må du booke rom innen 6. juli 2022. Avbestilling kan skje innen kl. 18.00 på angitt ankomstdato. 

Bokutstilling

Det planlegges en utstilling av bøker utgitt av nordiske slavister siden siste slavistmøte i Joensuu 2019. Nærmere opplysninger om denne kommer i et senere rundskriv.