5.11.2021

22. Pohjoismainen slavistikongressi Oslossa elokuussa 2022

Seuraava pohjoismainen slavistikongressi järjestetään 10.-14.8.2022 Oslossa. Tilaisuus on tarkoitus järjestää paikan päällä koronatilanteen niin salliessa.

Ohessa kongressin järjestelytoimikunnan ensimmäinen tiedote tulevasta kongressista:Det 22. nordiske slavistmøtet i Oslo, 10. – 14. august 2022

Tematikk

De nordiske slavistmøter er åpne for foredrag om ethvert tema om slaviske og baltiske språk, litteraturer, kultur, samfunn og politikk. Konferansens hovedspråk er norsk, svensk og dansk, men foredrag på slaviske språk og engelsk aksepteres også.

Sted og tid for konferansen

Det 22. nordiske slavistmøtet vil finne sted ved Universitetet i Oslo, campus Blindern, i Georg Sverdrups hus, Universitetsbiblioteket.

Ankomstdag er onsdag 10. august. Konferansen åpnes kl 18.00 og avsluttes med festmiddag lørdag 13. august kl. 19.30. Avreisedag er søndag 14. august.

Påmelding

Påmeldingsfrist er 1. februar 2022.

Påmelding gjøres her https://nettskjema.no/a/209973.

Former for deltakelse

Man kan delta med enkeltforedrag eller sette sammen et panel.

Enkeltforedragene er på 20 min. med etterfølgende 10 min. til diskusjon. Organisasjonskomiteen vil så langt det er mulig sette sammen enkeltforedragene i tematiske seksjoner. Påmelding til enkeltforedrag må inneholde navn, epost, institusjon/by, foredragstittel og et sammendrag på max 300 ord.

Et panel vil normalt bestå av tre foredrag, en ordstyrer og en kommentator. Foredragene vil være på 20 min. Kommentatoren får 10 min., mens 20 min. er for åpen diskusjon. Hvert panel får 1,5 time til disposisjon. Det forutsettes at kommentatoren har lest alle foredragene på forhånd.

Påmelding av panel må inneholde navn på panelansvarlig, epost, institusjon/by, paneltittel og kort beskrivelse av panelet og navn, epost, institusjon/by, foredragstittel og sammendrag, max 300 ord for hvert av panelforedragene. Ordstyrer og kommentator må også oppgis. Workshops kan organiseres etter nærmere avtale med arrangementskomiteen.

Program

Programmet vil bestå av plenarforedrag og enkeltforedrag i seksjoner og paneler. Det tas sikte på én utflukt under konferansedagene. På konferansens siste dag vil det bli holdt generalforsamlinger i de nasjonale slavistforbund og i Nordisk slavistforbund. Konferansen avsluttes med festmiddag om kvelden lørdag den 13. august.

Plenarforelesere er Brita Bryn, Universitetet i Bergen, Tore Nesset, Universitetet i Tromsø, Renata Ingbrant, Stockholms universitet, Thomas Olander, Københavns universitet, Max Wahlström, Helsingfors universitet, Irina Sandomirskaja, Södertörns högskola, Bo Peterson, Lunds universitet.

Konferanseavgift

Konferanseavgiften er NOK 2000 som blant annet dekker velkomstarrangement, tre luncher og utflukten. Deltakelse i festmiddagen koster NOK 1000. Denne summen kan reduseres avhengig av oppnådd økonomisk støtte. Opplysning om betalingsfrist og betalingsdetaljer kommer i neste rundskriv.

Innkvartering

Det er reservert rom på Hotel Scandic Holberg i Oslo til rabattert pris for konferansedeltakerne. Den som ønsker å benytte seg av dette tilbudet, kan bestille rom her: www.scandichotels.no. Under "hvor vil du bo", velger du Scandic Holberg. Oppgi bookingkode BUIO100822, velg ønskede datoer for overnatting. Priser pr. natt: NOK 1090,- for enkeltrom, NOK 1290,- for dobbeltrom. Frokost er inkludert. For å få konferansepris, må du booke rom innen 6. juli 2022. Avbestilling kan skje innen kl. 18.00 på angitt ankomstdato. 

Bokutstilling

Det planlegges en utstilling av bøker utgitt av nordiske slavister siden siste slavistmøte i Joensuu 2019. Nærmere opplysninger om denne kommer i et senere rundskriv.


16.9.2021

Call for Papers: XVII kansainvälinen slavistien maailmankongressi

XVII kansainvälinen slavistien maailmankongressi järjestetään 28.8.–1.9.2023 Sorbonnen yliopistossa, Pariisissa. Suomen osallistujakiintiö on 10 esitelmää. Kongressiin voi osallistua myös posterilla. Kaikkia kiinnostuneita slavisteja, mukaan lukien jatko-opiskelijoita, kehotetaan lähettämään esitelmä-/posteriehdotukset Suomen kansalliselle komitealle (Suomen slavistipiirille) 1.3.2022 mennessä. Suomen slavistipiiri valitsee kongressiin lähtevät esitelmät ja posterit ja lähettää ne edelleen maailmankongressin järjestäjille. Esitelmien valintaan vaikuttaa ehdotuksen akateeminen laatu, mutta esitelmiä valittaessa kiinnitetään huomiota myös siihen, että Suomen yliopistot ja slavistiikan eri osa-alueet olisivat mahdollisimman laajasti edustettuina. Vaikka postereiden maakohtaista lukumäärää ei ole rajoitettu, tarkistaa slavistipiiri niidenkin laadun. Lisätietoja maailmankongressista löytyy kongressin sivuilta https://mks-paris.sciencesconf.org/ 

 

Ehdotukseen tulee kirjoittaa nimi, affiliaatio, työ- tai opiskelupaikan osoite, sähköpostiosoite ja abstrakti, josta käy ilmi esitelmän pääteesit. Abstraktin pituus on enintään 1000 merkkiä välilyönnit mukaan lukien. Esitelmäehdotusten kieli on slaavilainen kieli, ranska tai englanti. Ehdotukseen tulee merkitä myös esitelmän teema-alue.

Kongressin teema-alueet löytyvät osoitteesta https://mks-paris.sciencesconf.org/data/pages/Tematika_Paris_2023.pdf 

 

Esitelmä- ja posteriehdotusten lopullinen deadline on 1.3.2022. Esitelmäkiintiön täyttymisen ennakoimiseksi pyydämme niitä, jotka tietävät jo lähettävänsä ehdotuksen ilmoittamaan aikeistaan vuoden 2021 loppuun mennessä Slavistipiirin sihteerille. Sekä esitelmä- että posteriehdotukset lähetetään Suomen slavistipiirin sihteerille Eeva Kuikalle (eeva.kuikka@tuni.fi). 

3.9.2021

Maria Widnäs

Suomen slavistipiiri ry. on vuodesta 1984 alkaen jakanut Maria Widnäsin mukaan nimettyä gradupalkintoa, mutta kuka oli Maria Widnäs ja miten hän liittyy Slavistipiiriin?

Professori Maria Widnäs (7.4.1903 Pietari – 21.12.1972 Helsinki) kuului suomalaisen ja kansainvälisen slavistiikan, Kansalliskirjaston Slaavilaisen kirjaston sekä Slavistipiirin keskeisiin hahmoihin. Maria Widnäsin vanhemmat olivat suomalainen kenraalimajuri, Vaasan ja Uudenmaan läänin kuvernööri Bernhard Otto Widnäs sekä venäläinen upseerintytär Vera Ivanovna Mihailova. Maria Widnäs oli maineikkaan, Katariina Suuren perustaman Smolna-instituutin kasvatti. Ylioppilaaksi hän pääsi vuonna 1921, minkä jälkeen hän opiskeli Helsingin yliopistossa slaavilaista, saksalaista ja ranskalaista filologiaa mm. professori J.J. Mikkolan oppilaana. Hän valmistui filosofian kandidaatiksi (maisteriksi) vuonna 1927, mistä alkaen hän työskenteli Helsingin yliopiston kirjaston slaavilaisella osastolla eläköitymiseensä, vuoteen 1970 saakka. Hän toimi yliopiston kirjaston nuorempana alikirjastonhoitajana vuosina 1939-54 ja vanhempana alikirjastonhoitajana 1954-70.

Maria Widnäs tunnettiin kansainvälisesti etenkin kirjaston venäjänkieliset aineistot läpikotaisin tuntevana asiantuntijana. Slaavilaisessa kirjastossa hän löysi ja julkisti siihen saakka tuntemattomiksi jääneitä keskiaikaisia venäläisiä käsikirjoituksia. Maria Widnäsin omat tieteelliset tutkimusintressit liittyivät lingvistiikkaan (etenkin syntaksiin) sekä muinaisvenäläiseen hagiografiaan. Filosofian tohtoriksi hän valmistui Helsingin yliopistosta vuonna 1952 muinaisvenäjän adjektiiviattribuutin asemaa käsitelleellä väitöstutkimuksellaan La position de l'adjectif épithète en vieux Russe (XIe – XVIIe siècle). Väitöstilaisuus pidettiin kokonaan ranskaksi, ja kyse oli ensimmäisestä slavistiikan alan väitöskirjasta vuoden 1934 jälkeen, jolloin vastaväittäjänä toiminut Valentin Kiparsky oli itse väitellyt. Vuonna 1966 Widnäs julkaisi hagiografiaan keskittyneen teoksensa Les synaxaires slavo-russes des ’Fragments Finlandais’.

Tutkimus- ja kirjastotyön ohella Widnäs vaikutti vuosikymmenien ajan myös kielenopettajana ja kääntäjänä. Hän suoritti kääntäjäntutkinnot ranskan, englannin, venäjän, ruotsin, suomen ja saksan kielissä, ja hän toimi kansainvälisen käännöstieteellisen Babel-aikakauskirjan kirjeenvaihtajajäsenenä vuodesta 1964 alkaen. Lukuvuoden 1961-62 hän toimi apulaisprofessorina Oklahoman yliopistossa Yhdysvalloissa. Hän julkaisi venäläisen kirjaston ja slaavilaisen osaston historiasta tutkimuksia myös ranskaksi ja ruotsiksi. Vuosina 1955-1965 eri maihin suuntautuneiden opintomatkojensa, tutkimustoimintansa sekä yliopiston kirjaston aineistotuntemuksensa vuoksi Maria Widnäs oli erittäin laajalti kansainvälisesti verkottunut.

Kun Helsingistä tuli kylmän sodan aikana yliopiston kirjaston slaavilaisen osaston myötä länsieurooppalaisen ja amerikkalaisen slavistiikan tukikohta, tuli myös Maria Widnäsistä, ”Marja Borisovnasta”, kansainvälisesti tunnettu, jopa legendaarinen hahmo. Hänet muistetaan edelleen slaavilaisen osaston läpikotaisin tunteneena asiantuntijana. Valentin Kiparsky totesi myöhemmin, että ilman Maria Widnäsin apua ei kirjaston slaavilaisella osastolla pystynyt toimimaan ja Widnäs puolestaan oli valmis antamaan asiantuntemuksensa jokaisen vakavasti otettavan tutkijan käyttöön. Varsinaisen työnsä ohessa Maria Widnäs avusti myös Venäläisen kauppiasyhdistyksen kirjaston luettelointityössä.

             Kuva Jaana-lehden haastatteluartikkelista otsikolla ”Olin Smolnan vanki”

Syvällinen asiantuntemus yhdistettynä kielitaitoon johti Widnäsin myös erikoisempien työtehtävien pariin. Jatkosodan aikana Widnäs toimi muiden yliopiston venäjäntaitoisten kirjastonhoitajien kanssa professori Pentti Renvallin johdolla kirjallisen sotasaaliin haltuunotto-operaatiossa Äänislinnan sotasaalisarkistossa. Vuonna 1957 Widnäs puolestaan avusti amerikkalaista Martin K. Tytelliä, joka oli saapunut Helsinkiin selvittämään lännessä esiin noussutta kysymystä, oliko Stalin ollut ohranan vakooja ennen vallankumousta. Maria Widnäs teki Tytellin seurana käsialavertailuja Valtionarkistossa, ja he molemmat tulivat siihen johtopäätökseen, että Yhdysvalloissa kohua herättänyt, Stalinin vakoojataustan väitetysti todistanut asiakirja oli itse asiassa väärennös.

Venäjän kielen ja kirjallisuuden dosentti Maria Widnäsistä tuli vuonna 1962. Kollegalle osoitetussa muistokirjoituksessaan professori Valentin Kiparsky totesi, että vuoteen 1966 voimassaollut yliopiston vanhentunut johtosääntö, joka oli vaatinut suomen kielen täydellistä hallintaa, oli käytännössä estänyt Widnäsiä osallistumasta oppituolin professorinviran hakuihin. Kiparsky totesi, että koska Widnäsiä ei ”muodollisista syistä” johtuen päästetty mukaan kilpailuun, ei voitu tietää, kuinka hän olisi haussa pärjännyt. Suomen Tasavallan presidentti myönsi hänelle kunniatohtorin arvon vuonna 1971.

Maria Widnäs oli perustamassa Suomen Slavistipiiriä. 16.3.1964 pidetyssä perustamiskokouksessa Slavistipiirin päämääräksi nimettiin slaavilaisen filologian ja venäjän kielen ja kirjallisuuden alaan kuuluvan tutkimustyön edistäminen Suomessa sekä suhteiden ja yhteistyön ylläpitäminen ulkomaisten slavistipiirien kanssa. Maria Widnäs toimi Slavistipiirin sihteerinä vuodesta 1964 kuolemaansa saakka; ensimmäiset kaksi vuotta hän toimi myös piirin rahastonhoitajana. Slavistipiirin edustajan roolissa hän toimi Helsingissä 1967 järjestetyn Pohjoismaisen slavistikongressin pääsihteerinä sekä jäsenenä Kansainvälisen Slavistikomitean eri toimikunnissa. Widnäs myös piti esitelmiä Slavistipiirin tilaisuuksissa, aiheinaan mm. ”Yhdyssanat venäjän kielessä” (1964) sekä ”Jazyčestvo i vizantijskoje christianstvo v slavjanskich zamljach i v Karelii” (1967). Hän myös raportoi kansainvälisistä slavistitilaisuuksista, mm. Prahan slavistikongressista 1968 sekä Kansainvälisen Slavistikomitean transkriptio- ja translitterointitoimikunnan Wienin istunnon tapahtumista 1972. Slavistipiirin lisäksi Widnäs toimi myös Suomen kääntäjäin yhdistyksen hallituksessa sekä mm. Uusfilologisen yhdistyksen tilintarkastajana.

Maria Widnäs löytyi kuolleena kirjoituspöytänsä äärestä kaksi päivää ennen joulua 1972. Hänen kollegansa, yliopiston slaavilaisen osaston virkailija Benita von Pruschewsky totesi vuonna 1973, että ”iloisuutensa, vaatimattomuutensa, verrattoman huumorintajunsa ja tietorikkautensa ansiosta Maria Widnäs oli arvostettu ja pidetty tutkijoiden, työtovereiden ja oppilaiden piirissä”. Slavistipiiri ry:n kymmenvuotiskatsauksessa vuodelta 1974 puolestaan todettiin seuraavaa: ”Yhdistyksen sihteerinä ja sieluna toimi vertaansa vailla olevalla antaumuksella aikaansa ja vaivojaan säästämättä myöskin ulkomailla slavistina laajalti tunnettu prof. Maria Widnäs kuolemaansa saakka 1972.” Nämä luonnehdinnat yhdessä professori Kiparskyn muistokirjoituksen kanssa piirtävät kuvaa laajalti sivistyneestä ja tietojaan ja taitojaan säästelemättä käyttäneestä asiantuntijasta sekä hyvästä kollegasta.

Slavistipiirin hallitus päätti 8.5.1973 pitämässään kokouksessa professori Maria Widnäsin muistorahaston perustamisesta. Sen tarkoituksena oli olla Slavistipiirin hallinnoima stipendirahasto nuorten ja lahjakkaiden slavistien opintojen ja tutkimusten edistämistä varten. Vuonna 1980 asiaa erikseen pohtimaan kokoontunut työryhmä esitti, että muistorahastosta kertyviä stipendivaroja jaettaessa tulisi ottaa huomioon professori Widnäsin toivomus ja asettaa etusijalle sellaiset slavistiikan opiskelijat, joiden erikoisaloina ovat muinaiskirkkoslaavin, muinaisvenäjän ja ortodoksisen kulttuuriperinteen tutkiminen. Tämä tematiikkaa koskeva vaatimus kuitenkin lientyi jo 1980-luvulla ja etenkin 1990-luvulla. Tuolloin Slavistipiirin pyytäessä eri yliopistojen slavistiikan laitoksilta ehdolle asetettavia tutkielmia todettiin, että vaikka etusija annetaankin edellä mainittuja aiheita käsitteleville tutkielmille, palkituksi voi kuitenkin tulla muukin hyvä tutkielma. Vuonna 1983 muistorahaston tilille oli kertynyt noin 7000 markkaa, ja seuraavana vuonna myönnettiin ensimmäinen stipendi, jonka sai ansiokkaasta pro gradu -tutkielmastaan Joensuun yliopiston opiskelija Lea Siilin. Käytännöksi on muodostunut, että Slavistipiiri jakaa Maria Widnäs -gradupalkinnon kolmen vuoden välein ja että gradupalkinnon saajat kutsutaan Slavistipäivään pitämään esitelmä aiheestaan.

Kirjoittanut: Susan Ikonen

 

Lähteet

Autio, Veli-Matti (toim.) Helsingin yliopiston opettaja- ja virkamiesmatrikkeli 1918-2000. ”Venäjän kieli ja kirjallisuus sekä slaavilainen filologia”.

Ekonen, Kirsti. ”Maria Widnäsin elämä ja teot (1903-1972)”. Esitelmä Slavistipiirin 50-vuotisjuhlassa 14.11.2014; esitelmän diat.

Kiparsky, Valentin. ”Maria Widnäs in memoriam”. Scando-Slavica 19(1), 1974, 255.

Knapas, Rainer. Tiedon valtakunnassa. Helsingin yliopiston kirjasto – Kansalliskirjasto 1640-2010. SKS. 2012.

Shenshin, Veronica. Venäläiset ja venäläinen kulttuuri Suomessa. Kulttuurihistoriallinen katsaus Suomen venäläisväestön vaiheista autonomian ajoilta nykypäiviin. Helsingin yliopisto, Aleksanteri-instituutti, 2008.

Slavistipiirin arkisto, Kansalliskirjasto, Signum Coll. 740.

Slavistipiirin vuosikymmenet 1964–2014. (Näyttely Kansalliskirjaston slaavilaisessa kirjastossa 14.11.2014–30.9.2015); näyttelyn tekstiaineistot ja näyttelyesite.

Vem och vad? Biografisk handbok, 1967. ”Widnäs, Maria”.

Helsingin Sanomat: ”Stalin ei palvellut tsaarivallan ohranaa – Amerikkalaisen tutkimuksen tuloksia nyt julkisuuteen”. Helsingin Sanomat, 3.2.1957, 10.

Helsingin Sanomat: ”Väitöskirja venäjänkielestä”. Helsingin Sanomat, 25.9.1952, 6.

16.4.2021

Slavistipiirin hallitus 2021

Suomen slavistipiirin vuosikokous pidettiin koronapandemiasta johtuen poikkeuksellisesti etäyhteyksien avulla 16.4.2021.

Kokouksessa piirille valittiin uusi puheenjohtaja, Saara Ratilainen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Mika Perkiömäki. 

Taloudenhoitajana jatkaa Hanna Määttänen ja sihteerinä Eeva Kuikka.

Hallituksen muut jäsenet ovat Dragana Cvetanovic, Ksenia Kanerva, Gustaf Olsson, Jari Parkkinen, Sofia Schulgin, Marja Sorvari, Sanna Turoma ja Max Wahlström.

15.3.2021

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään 16.4.2021 klo 10.00

 Suomen Slavistipiiri ry - Finlands Slavistkrets rf:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 16.4.2021 klo 10.00. Kokouspaikkana toimii Tieteiden talon Sali 312 (Kirkkokatu 6, Helsinki), mutta koronapandemian vuoksi toivomme, että jäsenet suosisivat kokoukseen osallistumista etäyhteyden välityksellä. Etäyhteys toteutetaan Zoom-työkalulla. Linkin kokoukseen saa slavistipiirin sihteeriltä Eeva Kuikalta (eeva.kuikka@tuni.fi). 

Slavistipiirin jäsenillä on mahdollisuus osallistua kokoukseen paikan päällä. Tieteiden talolle saapuvia jäseniä pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon sähköpostiviestillä seuran sihteerille Eeva Kuikalle (eeva.kuikka@tuni.fi). Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti kokoukseen voi osallistua paikan päällä puheenjohtajan lisäksi vain viisi henkilöä.