16.9.2021

Call for Papers: XVII kansainvälinen slavistien maailmankongressi

XVII kansainvälinen slavistien maailmankongressi järjestetään 28.8.–1.9.2023 Sorbonnen yliopistossa, Pariisissa. Suomen osallistujakiintiö on 10 esitelmää. Kongressiin voi osallistua myös posterilla. Kaikkia kiinnostuneita slavisteja, mukaan lukien jatko-opiskelijoita, kehotetaan lähettämään esitelmä-/posteriehdotukset Suomen kansalliselle komitealle (Suomen slavistipiirille) 1.3.2022 mennessä. Suomen slavistipiiri valitsee kongressiin lähtevät esitelmät ja posterit ja lähettää ne edelleen maailmankongressin järjestäjille. Esitelmien valintaan vaikuttaa ehdotuksen akateeminen laatu, mutta esitelmiä valittaessa kiinnitetään huomiota myös siihen, että Suomen yliopistot ja slavistiikan eri osa-alueet olisivat mahdollisimman laajasti edustettuina. Vaikka postereiden maakohtaista lukumäärää ei ole rajoitettu, tarkistaa slavistipiiri niidenkin laadun. Lisätietoja maailmankongressista löytyy kongressin sivuilta https://mks-paris.sciencesconf.org/ 

 

Ehdotukseen tulee kirjoittaa nimi, affiliaatio, työ- tai opiskelupaikan osoite, sähköpostiosoite ja abstrakti, josta käy ilmi esitelmän pääteesit. Abstraktin pituus on enintään 1000 merkkiä välilyönnit mukaan lukien. Esitelmäehdotusten kieli on slaavilainen kieli, ranska tai englanti. Ehdotukseen tulee merkitä myös esitelmän teema-alue.

Kongressin teema-alueet löytyvät osoitteesta https://mks-paris.sciencesconf.org/data/pages/Tematika_Paris_2023.pdf 

 

Esitelmä- ja posteriehdotusten lopullinen deadline on 1.3.2022. Esitelmäkiintiön täyttymisen ennakoimiseksi pyydämme niitä, jotka tietävät jo lähettävänsä ehdotuksen ilmoittamaan aikeistaan vuoden 2021 loppuun mennessä Slavistipiirin sihteerille. Sekä esitelmä- että posteriehdotukset lähetetään Suomen slavistipiirin sihteerille Eeva Kuikalle (eeva.kuikka@tuni.fi). 

Ei kommentteja: