21.1.2010

Suomenkielinen teos Balkanin historiasta ja nykypäivästä ilmestynyt

Balkanin syndrooma? Esseitä Kaakkois-Euroopan menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Toim. Maija Könönen, Juhani Nuorluoto ja Merja Salo. Aleksanteri-sarja 1:2010.

Balkan sirpaloitui ja Jugoslavian liittovaltio hajosi – mitä tuli tilalle? Kun Jugostavia hajosi, tilalle syntyi paitsi uusia itsenäisiä valtioita myös tarve luoda uudet kansalliset identiteetit ja niiden tueksi ”uudet” omat kielet. Uusi Balkanin tutkimuksen antologia jakaantuu kielen ja identiteetin, kulttuurin ja kirjallisuuden sekä etnisyyden ja uskonnon osioihin. Analyysin kohteina ovat kielihistoria, ”jugonostalgia” ja menneisyydenhallinta, uudet historian oppikirjat, postmoderni bulgarialainen kaunokir­jallisuus ja nuorison autenttiseksi kokema serbiankielinen hiphop. Mukana ovat Sakari Pälsin 1920–1930-luvuilla ottamien Bosnia-kuvien analyysi sekä selvitys Kosovon ortodoksikirkkojen kulttuuriperinnöstä. Kirja on suunnattu kaikille Kaakkois-Euroopasta, sen politiikasta, etnisyydestä ja kulttuurista kiinnostuneille lukijoille. Se sopii niin akateemiseksi oppikirjaksi kuin alueella työskenteleville ja sitä tutkiville eri alojen asiantuntijoille.

Lisätietoa ja sisällysluettelo täällä.