19.2.2009

Väitös käännöstieteessä

FL Svetlana Probirskaja (käännöstiede venäjä) väittelee 3.4.2009 klo 12 Tampereen yliopiston salissa Pinni B 1100. Väitöskirjan nimi on Rajankäyntiä: Suomen ja Venäjän kahdenväliset valtiosopimukset käännöstieteellisen avainsana-analyysin valossa. Vastaväittäjänä toimii FT, dosentti Marja Jänis ja kustoksena FT, professori Hannu Tommola.