28.9.2009

18 Nordiska slavistmötet / 18. Pohjoismainen slavistikongressi

18 Nordiska slavistmötet, 18-22 augusti 2010
Tammerfors, Finland

Registreringen har börjat! Ämnet för föredrag eller poster samt abstract skickas via kongressens websida (http://www.uta.fi/laitokset/kielet/trans/slavistmotet/) senast den 1 mars 2010. Vi önskar ett aktivt deltagande!

Organisationskommitén

-----

18. Pohjoismainen slavistikongressi, 18.-22. elokuuta 2010
Tampere

Ilmoittautuminen on alkanut! Esitelmien ja postereiden aiheet ja abstraktit ilmoitetaan kongressin verkkosivujen kautta (http://www.uta.fi/laitokset/kielet/trans/slavistmotet/) viimeistään 1. maaliskuuta 2010. Toivomme runsasta osanottoa!

Järjestelytoimikunta