29.10.2018

Slavistiikan alan jatko-opiskelijatapaaminen


Suomen Slavistipiiri on aloittanut uuden toimintamuodon. Seura järjesti lauantaina 27.10. tapaamisen slavistiikan alan jatko-opiskelijoille. Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin eli seuran perinteisten tutkimusalojen ohella mukaan oli kutsuttu myös slaavikieliin ja -kulttuureihin kytkeytyvien opinnäytteiden tekijöitä yhteiskunnan, historian ja politiikan aloilta. Tapaaminen oli ensimmäinen lajissaan ja sai kiitosta jo suunnitteluvaiheessa. Tilaisuudelle oli siis kysyntää!

Aleksanteri-instituutin neuvotteluhuoneeseen kerääntyi jatko-opiskelijoita viidestä eri yliopistoista esittelemään omaa tutkimustaan. Esitellyt väitöskirjahankkeet käsittelivät paitsi lingvistiikkaa ja kirjallisuudentutkimusta myös monitieteisiä, oppiainerajat ylittäviä teemoja kuten neuvostoajan kulttuurivaihtoa ja viimeaikaisia kielivähemmistökysymyksiä.

Tapaaminen sujui onnistuneesti mielenkiintoisia esitelmiä kuunnellen. Se tarjosi hyvän mahdollisuuden tutustua sekä oman alan jatko-opiskelijoihin ympäri Suomea että niihin aiheisiin, joita tekeillä olevissa slavistiikan väitöskirjoissa käsitellään. Jo suunnitteluvaiheessa tarkoituksena oli ollut järjestää mahdollisimman vapaamuotoinen ja rento tilaisuus, mikä instituutin käytäville kaikuvasta puheensorinasta päätellen onnistui erinomaisesti.

Paikalle kokoontuneiden toive oli, että vastaavanlaisia tilaisuuksia järjestettäisiin lisää.  Tämä vahvisti Slavistipiirin suunnitelmaa jatkaa nyt käyntiin lähtenyttä toimintaa. Pohjoismainen slavistikonferenssi (Nordiska slavistmötet) järjestetään Itä-Suomen yliopistossa elokuussa 2018. Siellä Slavistipiiri organisoi round table -keskustelun sekä iltaohjelmaan sisältyvän tapaamisen pohjoismaisissa yliopistoissa toimiville jatko-opiskelijoille.

Seminaarimuotoista jatko-opiskelijatapaamisia tullaan jatkamaan verkostoitumisen ja vertaistukitoiminnan muodossa. Tapaamisiin ovat jatkossa tervetulleita myös VIE-tutkimuksen jatko-opiskelijat.

Ei kommentteja: