1.1.2007

Mikä on slavistipiiri?

Suomen Slavistipiiri on perustettu vuonna 1964 tarkoituksenaan edistää suomalaista slaavilaisten kielten tuntemusta ja tutkimusta. Nykyään Slavistipiirillä on hieman yli 100 jäsentä. Slavistipiiri järjestää mm. vuosittain slavistipäivän (ks. aikaisempien vuosien ohjelmat Menneet tapahtumat -osiosta).

Slavistipiiri toimii myös Kansainvälisen slavistikomitean alaisena kansallisena slavistikomiteana. Slavistipiiri ei julkaise omaa lehteä tai sarjaa, mutta se osallistuu kansainvälisissä slavistikongresseissa pidettävien esitelmien julkaisemiseen sopivaksi katsomallaan foorumilla. Slavistipiirin jäsenet voivat tilata jäsenhintaan Idäntutkimus tai Scando-Slavica-lehden.

Myös toiminta Nordiska slavistförbundetin kansallisena jäsenjärjestönä kuuluu Suomen Slavistipiirin tehtäviin. Lisäksi Suomen Slavistipiiri on Tieteellisten Seurain valtuuskunnan jäsenseura.

Slavistipiirin hallitus päättää pro gradu -palkintojen myöntämisestä Maria Widnäsin muistorahastosta erinomaisille opinnäytteille.

Slavistipiirin vanhempi arkisto luovutettiin Kansalliskirjastolle vuonna 2005. Arkisto on tutkijoiden ja muiden kiinnostuneiden vapaassa käytössä (signum Coll. 740).