1.1.2007

Slavistipiirin arkisto Kansalliskirjastossa

SUOMEN SLAVISTIPIIRI Ry.:n ARKISTO
Helsingin yliopiston kirjasto
Käsikirjoituskokoelmat

Coll. 740
LUETTELO NRO 673

Suomen Slavistipiiri Ry talletti arkistonsa Helsingin yliopiston kirjastoon 9.1.2005. Luovutetussa aineistossa on yhdistyksen toimintaan liittyviä asiakirjoja vuosilta 1964 - 2000 mm. pöytäkirjoja, toimintakertomuksia, kirjeenvaihtoa, slavistikokousten järjestelyihin liittyvää aineistoa, lehtileikkeitä, valokuvia sekä Slavistipiirin 40-vuotista toimintaa esittelevän näyttelyn aineistoa.

Talletetun aineiston mukana oli J.J. Mikkolan perustaman Slaavilaisen yhdistyksen papereita vuosilta 1908 - 1909. Tämä aineisto on siirretty J.J. Mikkolan kokoelmaan Coll. 505.

Suomen Slavistipiiri Ry:n luovuttama aineisto on kirjastossa läpikäyty ja karkeasti järjestetty. Luettelo on laadittu läpikäynnin pohjalta.

Luettelot
Coll.740.1
Jäsenluetteloja, osallistujaluetteloja ym.
Luettelo kokouksista ja kokousten esitelmistä 1964 - 80

Pöytäkirjat
Coll.740.1
Slavistipiiri ry:n pöytäkirjat 1964 - 1980 liitteineen
Coll.740.2
Slavistipiiri ry:n pöytäkirjat 1981 - 2000 liitteineen (vuosikokoukset, hallitus, työryhmät jne.) Liitteinä on mm. toimintakertomuksia, taseita, tilintarkastuskertomuksia, luentoja ja kokouskutsuja.

Toisteet / kirjeistö
Coll.740.3 Kirjeistö 1964 - 2000
Coll.740.4 Kokouskutsuja, kiertokirjeitä ja muita jäsentiedotteita; Toimintakertomuksia

Tiliasiakirjat
Coll.740.5
Tiliotteita, taseita ja tilintarkastuskertomuksia.
Rahastoihin, apurahoihin, avustuksiin, lahjoituksiin ym. liittyviä asiakirjoja.
Tiliasiakirjoja on myös pöytäkirjojen liitteinä.

Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat
Coll.740.5
Säännöt, sääntöluonnokset ja ilmoitukset yhdistysrekisteriin.
Coll.740.6
Slavistipäivät –tapahtuma
Heikki Syrjän luovuttamat muistiinpanot prof. Kiparskyn luennoista 1956 - 57
Natalia Baschmakoffin luovutuspuhe 9.12.2005. (Kansalliskirjasto-lehti 1/2006)
Pohjoismainen toiminta
Coll.740.7 Kansainvälinen toiminta, kongressit ym.
Coll.740.8 Suomen slavistiikan vuosikymmenet näyttelyn (2004) aineistoa.

Painotuotteet ja lehtileikkeet
Coll.740.8 Lehtileikkeitä ym.
Coll.740.9 Painotuotteita ja sekalaista aineistoa.

Muut
Coll.740.10 CD-levyjä liittyen ”Suomen slavistiikan vuosikymmenet” näyttelyyn.
Coll.740.11 Valokuvat