4.12.2014

Näyttely


Kansainvälinen, kansallinen Slavistipiiri – 50 vuotta Suomen slavistien yhdyssiteenä

Näyttely Slaavilaisessa kirjastossa
14.11.2014–30.9.2015

Kansalliskirjaston Slaavilaisessa kirjastossa on nähtävillä Suomen Slavistipiiriä ja sen toimintaa esittelevä näyttely. Suomen Slavistipiiri on tieteellinen seura, joka kokoaa yhteen Suomessa asuvia slaavilaisten kielten ja kulttuurien tutkijoita, opettajia, kääntäjiä, opiskelijoista ja ystäviä. Näyttely liittyy seuran 50-vuotisjuhlavuoteen ja sen kunniaksi 14.11.2014 pidettyyn seminaariin. Valokuvien ja arkistodokumenttien avulla se valottaa Slavistipiirin toiminnan luonnetta ja vuosikymmenten aikana tapahtuneita muutoksia. Esillä on myös kirjallisuutta slaavilaisten kielten ja kulttuurien tutkimuksesta.

Slavistipiiri on kansainvälistänyt suomalaista slaavilaisten kielten ja kulttuurien tutkimusta. Se edustaa oppialojensa tutkijoita kansainvälisessä slavistikomiteassa ja on mukana pohjoismaisen Slavistförbundetin toiminnassa. Perustamisestaan lähtien aina vuoteen 1996 saakka seura järjesti esitelmätilaisuuksia kerran kuussa. Niissä esiintyi suomalaisten tutkijoiden ja opiskelijoiden ohella huomattava määrä ulkomaisia puhujia, jotka edustivat oman alansa tutkimuksen kärkeä. Valtaosa esitelmistä käsitteli venäjän kieltä, kirjallisuutta ja kulttuuria, mutta tilaisuuksissa kuultiin myös muiden slaavilaisten kielten ja kulttuurien ajankohtaisesta tutkimuksesta.

1990-luvun loppupuolella Slavistipiirin toimintaa uudistettiin ja ryhdyttiin järjestämään kerran vuodessa valtakunnallisia slavistipäiviä. Niihin osallistuu tutkijoita ja opiskelijoita kaikista Suomen yliopistoista, joissa alaa opetetaan. Vuotuiset tapaamiset toimivat kansallisena yhteydenpidon foorumina, ja niissä käsitellään mm. alan opetuksen tilannetta, slaavilaisten kulttuurien välittymistä Suomeen ja kuullaan ansiokkaiden opinnäytetöiden tekijöiden esitelmiä omista aiheistaan.
Suomen Slavistipiiri pyrkii aktiivisesti lisäämään slaavilaisten kielten ja kulttuurien tuntemusta ja osoittamaan niiden tutkimuksen merkityksen myös nykypäivän Suomessa. Seuran toiminta on avointa kaikille kiinnostuneille.

Näyttelytyöryhmä: dosentti Kirsti Ekonen, FM Susan Ikonen, professori Maija Könönen, professori Ahti Nikunlassi, kirjastonhoitaja Tatja Pusa, kirjastonhoitaja Irma Reijonen, professori Johanna Viimaranta.

Graafinen suunnittelu: Marjaana Kinnermä

Näyttely on avoinna Slaavilaisessa kirjastossa (Fabianinkatu 35) Kansalliskirjaston aukioloaikoina.

Lisätietoja: kirjastonhoitaja Irma Reijonen, puh. 02941 22885, irma.reijonen (at) helsinki.fi

Ei kommentteja: