17.3.2009

Uppsala universitetet: forskarassistent i slaviska språk

Uppsala universitet ledigkungör härmed följande anställning
Forskarassistent i slaviska språk vid Institutionen för moderna språk. Tidsbegränsad anställning i högst fyra år, heltid. Mer information finns här, ansökningarna ställs senast den 14 april.

Uppsala University hereby declares the following position to be open for application:
Research fellow in Slavic languages at the Department of Modern Languages. Limited-term position for a maximum of four years, full time. Announcement in English here, application deadline April 14th.