7.3.2024

Slavistipäivä 2024: Historia ja slavistiikka

Tervetuloa vuoden 2024 Slavistipäivään ”Historia ja Slavistiikka” perjantaina 12.4.2024 klo 13 alkaen Tieteiden talolle (Kirkkokatu 6, Helsinki). Slavistipäivä on Suomen Slavistipiiri ry.:n vuosittain järjestämä tieteellinen tapahtuma. Puheenvuorojen keskiössä ovat historiapolitiikka ja jaetut historiat Venäjällä, Puolassa ja Ukrainassa. Alustajina toimivat erikoistutkija Johanna Wassholm (Åbo Akademi) ja professori Simo Mikkonen (UEF). 

Ohjelmasta on omistettu hetki edesmenneen kollegan, Slavistipiirin sihteerin Dragana Cvetanovićin muistolle. 

Ohjelma on kaksikielinen – keskustelua voi käydä suomeksi ja ruotsiksi. Slavistipäivän jälkeen klo 16:00-17:30 pidetään Slavistipiiri ry.:n vuosikokous. 

Ennen Slavistipäivän alkua Slavistipiiri järjestää länsi- ja eteläslaavilaisten kielten aamupäivän. Kaikki slavistipiiriläiset ovat lämpimästi tervetulleita! Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 10.00, ja varsinainen ohjelma klo 10.15. Tilaisuudessa juhlistetaan tuoreehkoja oppikirjajulkaisuja ja kuullaan länsi- ja eteläslaavilaisten kielten tutkimuksen ja opetuksen kuulumisia. Ohjelma päättyy ennen klo 12. Lisätietoja: Max Wahlström, max.wahlstrom@helsinki.fi. Lämpimästi tervetuloa mukaan! 

Slavistipäivän ohjelma: 
13:00-13:15 Slavistipäivän avaus (Saara Ratilainen, Slavistipiirin pj.) 
13:15-14:00 Johanna Wassholm (Åbo Akademi): ”Ukraina i Putins historiepolitik” 
14:00-14:30 Ira Österberg: Dragana Cvetanovićin muistolle 
14:30-14:45 KAHVI 14:45-15:30 Simo Mikkonen (UEF) ”Jaettu historia – ristiriitaiset tulkinnat: Venäjä, Puola ja Ukraina” 
15:30-15:45 Loppukeskustelu 

Puhujat/Talare: 
Johannna Wassholm är specialforskare och docent i Nordens och Rysslands historia vid Åbo Akademi. Hon är specialiserad på finsk-ryska relationer och historiebruk under det långa 1800-talet. Simo Mikkonen on sosiokulttuurisen muistamisen professori Itä-Suomen yliopistossa. Hän on erikoistunut Itä-Euroopan, erityisesti Neuvostoliiton kulttuurihistoriaan.

22.4.2023

Maria Widnäs -gradupalkintojen saajat 2023

Suomen slavistipiiri on Slavistipäivässä 24.3.2023 jakanut neljälle vuosina 2020–2022 valmistuneelle ansiokkaalle slavistiikan alan pro gradu -tutkielmalle Maria Widnäs -gradupalkinnon. Slavistipiiri jakaa Maria Widnäs -gradupalkinnon joka kolmas vuosi. Tämänkertaisista palkituista kolme piti Slavistipäivässä esityksen aiheestaan, ja yhdeltä palkitulta luettiin Slavistipäivän yleisölle kohdistetut terveiset. Palkituiksi tulivat: 

Marie Mäkinen (Helsingin yliopisto) 

Marie Mäkisen pro gradu-tutkielma «На мой взгляд, русский язык в Финляндии ценится больше эстонского.» Отношение финских студентов Хельсинкского университета к русскому и эстонскому языкам (suomennettuna: ”Mielestäni venäjän kieltä arvostetaan Suomessa enemmän kuin viron kieltä.” Helsingin yliopiston suomalaisten opiskelijoiden kieliasenteet venäjän ja viron kieltä kohtaan) tutkii Helsingin yliopiston yliopisto-opiskelijoiden suhtautumista viron ja venäjän kieliin. Työ tarjoaa uutta ja yllättävää tietoa yliopisto-opiskelijoiden asenteista venäjää ja viroa kohtaan. Mäkisen pro gradu -tutkielma on innovatiivinen, se tarjoaa uutta ja tärkeää kielisosiologista tietoa sekä perustuu vankkaan tietoperustaan, kyselytutkimukseen, johon vastasi peräti 798 henkilöä. 

Työ on ladattavissa osoitteessa http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-20221213401

Johanna Mäntylä (Tampereen yliopisto) 

Johanna Mäntylän pro-gradu tutkielma «Такую Россию ты выберешь?» #ДаВыберу – Определения семьи в интернет-дискуссии о семейных отношениях однополых пар и «радужных семей» (suomennettuna: ”Tällaisenko Venäjän valitset?” #DaVyberu (#KylläValitsen) – Perheen määritelmät sateenkaariperheisiin liittyvässä verkkokeskustelussa) on ajankohtainen työ, joka käyttää metodinaan kriittistä diskurssianalyysiä. Analyysi on selkeää ja aineiston ja aikaisemman tutkimuksen hallinta moitteetonta. Mäkelän työ antaa selkeän lisän Venäjän sisäpolitiikassa yhä edelleen käytävään keskusteluun. 

Työ on ladattavissa osoitteessa https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202210318031

Vladislav Sarelainen (Helsingin yliopisto) 

Vladislav Sarelaisen pro gradu -tutkielma Время стричь купоны. Повесть Льва Толстого «Фальшивый купон» и ее киновоплощение (suomennettuna: On sadonkorjuuaika. Leo Tolstoin kertomus ”Väärennetty korkolippu” ja sen filmatisointi) on korkeatasoinen työ. Erityisen ansiokas on luku, jossa Sarelainen analysoi monipuolisesti Tolstoin kertomusta hyödyntäen ja täydentäen olemassa olevaa kirjallisuudentutkimuksellista tutkimusmateriaalia. Hänen arkistotyöhön pohjaavat löytönsä tuovat tieteelliseen keskusteluun aivan uutta materiaalia 1910-luvun venäläisestä ja italialaisesta Tolstoin kertomuksen filmatisoinneista. Sarelaisen kattava työ sisältää myös analyysit kolmesta muusta filmatisoinnista, mukaan lukien suomalaisesta Pahasta maasta. Työ on huolellisesti laadittu ja sen venäjän kieli on erinomaista. 

Työ on ladattavissa osoitteessa http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202012155131

Jonas Söderlund (Åbo akademi) 

Jonas Söderlunds pro gradu-avhandling I tusen sjöars land – sex ryssars upplevelser av att arbeta i Finland är en intervjustudie som undersöker hur sex ryskspråkiga invandrare till Finland upplever den finländska arbetskulturen. Arbetet ger kunskap om problem och möjligheter i integrationen av arbetsinvandrare till Finland, en fråga av stor vikt för Finlands framtid. Därtill visar Söderlund prov på vetenskaplig mognad i analysen av undersökningens resultat och i diskussionen om styrkor och begränsningar i metodologin. 

Työ on ladattavissa osoitteessa https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20201216100957

1.3.2023

Slavistipäivä 2023: Perjantai 24.3.2023, Tieteiden talo, Sali 505 (Kirkkokatu 6, Helsinki)

PAKOLAISUUS, MUUTTOLIIKE, POISSAOLO

Pakolaisuus ja maasta-/maahanmuutto ovat globaaleja ilmiöitä, jotka ovat koskettaneet myös itäistä Eurooppaa historian eri vaiheissa. Venäjän helmikuussa 2022 aloittama laaja hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on aiheuttanut toisen maailmansodan jälkeen suurimman sotaa pakenevien aallon Euroopassa, kun miljoonat ukrainalaiset ovat joutuneet jättämään kotinsa. Venäjältä taas on sodan alkamisen jälkeen lähdetty poliittisen vainon ja sananvapauden rajoittamisen johdosta sekä liikekannallepanon pelossa. Myös Valko-Venäjän korkeakoulusektoriin ja tutkimukseen kohdistunut poliittinen sorto on aiheuttanut muuttoliikettä. 

Suomen Slavistipiiri ry:n vuotuinen päätapahtuma Slavistipäivä tarttuu kysymyksiin pakolaisuudesta, poissaolosta ja muuttoliikkeestä. Seminaarin jälkeen on mahdollisuus osallistua Slavistipiiri ry:n vuosikokoukseen, johon toivotamme tervetulleiksi kaikki Slavistipiirin toiminnasta kiinnostuneet! Vuosikokous alkaa samassa tilassa klo 15:00. 

10:15 Alkusanat, Saara Ratilainen (Slavistipiiri)

10:30 Gradupalkintojen jako

11.15 – 11:45 Maa ja sen muuttajat: siirtolaisuus ja maahanmuuton hallinta Suomessa, Mervi Leppäkorpi (Turun yliopisto)

11:45 – 12:15 Muuttoliike ja muisti kirjallisuudessa, Marja Sorvari (Itä-Suomen yliopisto)

Lounastauko

13:30 – 14:30 Scholars, war, and displacement (Roundtable in English)

Natalya Bekhta (Tampere Institute of Advanced Studies)

Volha Harytskaja (Independent scholar, Minsk/Vilnius)

Miranda Jakiša (University of Vienna, Visiting Fellow at the Aleksanteri Institute)

Daria Krivonos (University of Helsinki)

Pauliina Lukinmaa (University of Eastern Finland)


14:30-15:00 Kahvitarjoilu

15:00-17:00 Slavistipiirin vuosikokous

17.11.2022

Slavistiikan tutkimuspäivä 18.11.2022 - ohjelma

 Slavistics Research Day

The event will be at Tampere University, city centre campus, Pinni B10291030 ("Living room"). 

 

Programme: 

 • 11.00–12.30 Session 1 
 • Bojana Damnjanović, University of Helsinki: Studying an endangered variety: Relativization in South Slavic Torlak dialects 
 • Julia Souma, Tampere University: The language of the Finnish-Russian state treaties: permission and prohibition 
 • Sofia Rongonen, Individual scholar: Russian Old believers moving around the world (dialect, culture, religion) 
 • Igor Mikeshin, University of Helsinki: Russian studies since the beginning of the war in Ukraine: Ethical, moral, and practical considerations 
 • 12.30–13.30 Lunch (at own expense) 
 • 13.30–15.00 Session 2 
 • Meri Herrala, University of the Arts, Helsinki, Sibelius Academy: Cold War's Musical Networks between the Soviet Union and the United States
 • Susan Ikonen, University of Helsinki: Studying Stalinism and de-Stalinization via Soviet Russian Literature 
 • Eeva Kuikka, Tampere University: Human-animal relations in literatures of Indigenous peoples of the Russian North 
 • Daniil Zhaivoronok, Tampere University: Politics and media: understanding feminism in contemporary Russia. Presentation of FEMCORUS research project 
 • Marja Sorvari, University of Eastern Finland / Tampere University / University of Turku: Texts on the move 

27.9.2022

Slavistiikan alan tutkimuspäivä

Suomen slavistipiiri järjestää perjantaina 18.11.2022 Slavistiikan tutkimuspäivän Tampereella klo 10.30–15.00. Tilaisuuteen pyydetään n. 20 minuutin (10+10) esityksiä kaikissa uravaiheissa olevilta tutkijoilta slavistiikan alaan liittyvistä aiheista, erityisesti kielten, kulttuurien, kulttuuri- ja taidehistorian, kirjallisuuden, kääntämisen, median, musiikin, antropologian, etnografian ja folkloristiikan aloilta.

Jos olet kiinnostunut esiintymään, ilmoittaudu mukaan ja lähetä ehdottamasi esityksen otsikko viimeistään 31.10.2022 osoitteessa: <https://forms.office.com/r/8r3ZdGkFzw>. Myös tilaisuuteen kuulijoiksi tulevia pyydetään ilmoittautumaan saman lomakkeen kautta viimeistään 9.11.2022. Tilaisuuteen ei voi osallistua etänä.

Paikka: Tampereen yliopiston keskustakampus, Pinni B1029–1030 (”Olohuone”), Kanslerinrinne 1, Tampere.

Tilaisuuden kielet: suomi, ruotsi, englanti

10.8.2022

Slavistiikan ja VIE-alojen keskustelutilaisuus Tampereella 2.9.2022

Suomen Slavistipiiri ry. sekä Venäjän ja Itäisen Euroopan tutkimuksen seura VIETS järjestävät keskustelutilaisuuden Venäjän Ukrainaa vastaan aloittaman sodan vaikutuksista seurojen edustamien tieteenalojen tutkimukselle ja korkeakoulutukselle. Venäjän aseellinen hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut Slavistiikan ja VIE-aloihin käänteentekevällä tavalla. Alojen yhteisöt, tutkijat ja opettajat ovat joutuneet pohtimaan ratkaisuja siihen, kuinka toimia muuttuneessa maailmassa ja sen myötä muuttuneessa akateemisessa toimintaympäristössä. Tieteellisten seurojen järjestämän tilaisuuden tarkoitus on tuoda yhteen tutkimus- ja opetusyhteisöjen sekä VIE-alojen laajan kentän moninaisia ääniä ja vahvistaa samalla keskusteluyhteyttä tutkimustietoon vaikuttavien tahojen välillä. Keskusteluun osallistuu eri yliopistojen yksiköiden johtoa ja tutkijoita, slavistiikan ja VIE-tutkimuksen professoreita sekä tutkimusrahoittajien edustajia ja OKM:n Ukraina-ryhmän neuvottelevia virkamiehiä.

Keskustelun aiheita ovat:

 • tiedon tuottamisen päämäärät ja intressit muuttuneessa maailmanpoliittisessa tilanteessa
 • tutkimuksen ja koulutuksen yhteiskuntarelevanssi
 • kenttätyö ja kansalaisyhteiskuntayhteistyö
 • aineistojen saatavuus ja säilyttäminen kriisin aikana
 • tutkimusrahoitus

Aika: 2.9.2022, klo 14:15-17:30

Paikka: Tampereen yliopisto, PinniB 1029-30 (”Olohuone”)

Kahvitarjoilun suunnittelemiseksi tilaisuuteen on ennakkoilmoittauduttava 26.8. mennessä.

Linkki ilmoittautumiseen: https://forms.office.com/r/tZbQS5p49E


Ohjelma:

14:15-14:30 Tilaisuuden avaus

14:30-15: Teema 1: Tutkimuksen tekeminen kriisin aikana ja sen jälkeen (kolmas sektori, aineistot, tutkimusrahoitus)

Näkökulmia avaavat: Meri Kulmala (yliopistotutkija, Helsinki Inequality Initiative, INEQ johtaja), Irma Reijonen (Slaavilainen kirjasto, Kansalliskirjasto), Mikko Ylikangas (johtava tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia)

Moderaattori: Sanna Turoma (professori, venäjän kieli ja kulttuuri, Tampereen yliopisto)

15:30-16:00 Kahvitauko

16:00-17:15 Teema 2: Uusi tieto ja asiantuntijuus kriisin aikana ja sen jälkeen (koulutusohjelmat, yhteiskuntavastuu, Suomen rooli)

Näkökulmia avaavat: Sirke Mäkinen (johtaja, VIExpert-asiantuntijaopinnot; yliopistonlehtori, Aleksanteri-instituutti, HY), Markku Kangaspuro (Aleksanteri-instituutin johtaja), Maarit Palonen (OKM:n Ukraina-ryhmän neuvotteleva virkamies)

Moderaattori: Joni Virkkunen (tutkimuspäällikkö, Karjalan tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto)

17:15-17:30 Lopetus

24.5.2022

Väitös: “Aspectual pairs of recently borrowed verbs in Russian”

FM Gustaf Olssonin venäjän kielen väitöskirja “Aspectual pairs of recently borrowed verbs in Russian” tarkastetaan julkisesti Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa perjantaina 10. kesäkuuta 2022 klo 16 alkaen. Väitöstilaisuus järjestetään hybridinä päärakennuksen Tauno Nurmela -luentosalissa ja Zoomissa https://utu.zoom.us/j/67552409539 (Passcode: 538341).

Vastaväittäjänä toimii professori Stephen M. Dickey Kansasin yliopistosta. Kustoksena on Helsingin yliopiston venäjän kielen professori ja Turun yliopiston dosentti Johanna Viimaranta.Väitöskirja on avoimesti saatavilla osoitteessa: https://www.utupub.fi/handle/10024/153852.