23.5.2018

EU:n uusi tietosuoja-asetus


EU:n uusi tietosuoja-asetus edellyttää tieteellisten seurojen ja yhdistysten varmistavan, että jäsenistön osoite- ja sähköpostitietojen säilyttämiseen on jäsenistön suostumus.

Slavistipiiri käyttää jäsenten osoitetietoja seuran toiminnasta tiedottamiseen. Emme luovuta tietoja eteenpäin.


Olemme lähettäneet jäsenistölle sähköpostia tai kirjepostia asiaan liittyen ja suostumuksen osoite- ja sähköpostitietojen säilyttämiseksi voi antaa vastaamalla kyseiseen sähköpostiin tai kirjeeseen. Mikäli jäsen ei ole vastaanottanut viestiä, mutta haluaa kuitenkin säilyttää yhteystietonsa piirin toiminnasta tiedottamista varten, voi asian tiimoilta olla yhteydessä slavistipiirin sihteeriin, Eeva Kuikkaan (eeva.kuikka@uta.fi).

7.5.2018

Hallitus 2018

Slavistipiirin vuosikokous pidettiin 20.4. Puheenjohtajaksi kaudelle 2018 valittiin Sanna Turoma ja varapuheenjohtajaksi Johanna Virkkula. Sihteerinä jatkaa Eeva Kuikka ja taloudenhoitajana Hanna Määttänen. Muut hallituksen jäsenet ovat Susan Ikonen, Ksenia Kanerva, Jari Parkkinen, Larisa Mokroborodova, Esa Anttikoski ja Marja Sorvari.


9.4.2018

SLAVISTIPIIRIN JA VIETS:N YHTEINEN KEVÄTSEMINAARI

VIE-aluetutkimus ja slavistiikka tieteen ja maailmanpolitiikan muutoksessa
 
AIKA: Perjantai 20.4.2018, klo 10.00 - 13.30
PAIKKA: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 404
 
Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seuran (VIETS) ja Slavistipiirin edustamat tieteenalat ovat olleet suurten muutosten alaisia parin viime vuosikymmenen aikana. Mitä "slaavilaisuus" tai "venäläisyys" tarkoittavat? Voiko käsitteille perustaa humanistista tiedon tuotantoa tässä teorianmuodostuksen vaiheessa? Miten metodologisen nationalismin krtitiikki on vaikuttanut aluetutkimuksen perinteisiin lähtökohtiin? Entä mikä on Itä-Eurooppa? Mitkä ovat Itä-Euroopan ja Venäjän aluetutkimuksen perusteet muuttuneessa geopoliittisessa maailmanjärjestyksessä globaalien haasteiden ajalla? Näistä kysymyksistä keskustellaan kahden tieteellisen seuran järjestämässä keskustelutilaisuudessa. 
 
OHJELMA
 
10.00 VIETS:n gradupalkintojen jako
 
10.15 -11.30 Pääpuhujien alustukset
 
Professori Jouko Lindstedt (Nykykielten osasto, HY):
"Onko slavistiikka luonut tutkimuskohteensa itse?"
 
Dosentti Anna-Liisa Heusala (Aleksanteri-instituutti, HY):
"Yhteiskuntatieteellinen Venäjä-tutkimus ja globalisaatio"
 
Moderaattori: Slavistipiirin pj. Sanna Turoma
 
11.30 - 11.45 Kahvitauko
 
11.45 - 13.00 Paneelikeskustelu
 
Keskustelijat: Dragana Cvetanovic, Jussi Lassila, Katalin Miklossy, Kati Parppei, Johanna Virkkula
 
Moderaattori: VIETS:n pj. Joni Virkkunen
Tervetuloa keskustelemaan slavistiikan sekä Venäjän ja Itä-Euroopan aluetutkimuksen tilasta! 


Klo 14 samassa paikassa pidetään myös Slavistipiirin sääntömääräinen vuosikokous. Tervetuloa mukaan sekä vanhat että uudet jäsenet!

21.6.2017

Hallitus / Styrelse 2017

Slavistipiirin vuosikokous pidettiin 17.3. Puheenjohtajaksi kaudelle 2017 valittiin Sanna Turoma ja varapuheenjohtajaksi Martina Björklund. Uudeksi sihteeriksi valittiin Eeva Kuikka ja taloudenhoitajana jatkaa Hanna Määttänen. Muut hallituksen jäsenet ovat Johanna Virkkula, Ksenia Kanerva, Jari Parkkinen, Susan Ikonen, Esa Anttikoski ja Olga Nenonen.

21.2.2017

Slavistipäivä 17.3.2017Slavistipäivä 2017: ”Igor Vahros – Filologi ajassaan”

Perjantaina 17.3.2017

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Sali 309


Ohjelma

10:00-10:15 Slavistipäivän avaus, Johanna Viimaranta
10:15-11:30 Slavistipiirin vuosien 2014-2016 gradupalkintojen julkistaminen

11:30-12:30 Lounastauko

Professori Vahroksen 100-vuotismuistoseminaari

12:30 -14:00 Juhlaesitelmät, pj. Sanna Turoma

Muusa Savijärvi: Emigranttipojasta Helsingin yliopiston professoriksi

Lea Siilin: Professori Igor Vahros kirjojensa reunamerkintöjen valossa

Boris Gasparov: Калевала и севернорусские былины: два эпических мира

14:00-14:30 Kahvitauko

14:30-16:00 Paneelikeskustelu: Igor Vahros opettajana ja ohjaajana, pj. Marja Jänis

Osallistujat: Natalia Baschmakoff, Marianne Flinckenberg-Gluschkoff, Boris Gasparov, Annikki Halko, Aila Laamanen, Arto Mustajoki, Pekka Pesonen, Hannu Tommola

16:00 Seminaarin päätössanat

16:15 Slavistipiirin sääntömääräinen vuosikokous
Tervetuloa vanhat ja uudet jäsenet!

Vapaa pääsy, tervetuloa!

12.5.2016

Slavistipiirin säännöt


Nimi: Suomen slavistipiiri – Finlands slavistkrets ry
Kotipaikka: Helsinki
Osoite: c/o Venäjän kieli ja kirjallisuus / Nykykielten laitos PL 24, 00014 Helsingin yliopisto
Rekisterinumero: 129.650
Merkitty Rekisteriin: 14.07.1980

1. Seuran nimi
Seuran nimi on Suomen slavistipiiri – Finlands slavistkrets ry; näissä säännöissä seura. Seuran kotipaikka on Helsinki.

2. Seuran tarkoitus
Seura on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää slaavilaisten kielten ja kulttuurien tuntemusta ja tutkimusta Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää tieteellisiä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, seminaareja ja tapaamisia sekä pitää yllä alan kansainvälisiä yhteyksiä. Toimintansa rahoittamiseksi seura kerää jäsenmaksuja ja voi ottaa vastaan testamentteja, lahjoituksia sekä avustuksia.

3. Jäsenet
Seuran jäseneksi voivat liittyä yliopistoissa opiskelevat ja niissä tutkinnon suorittaneet, yhdistyksen säännöt hyväksyneet henkilöt, alan tutkimusta harjoittavat oikeustoimikelpoiset yhteisöt sekä säätiöt, mikäli yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksen. Jäsenyys astuu voimaan henkilön tai yhteisön maksettua jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut seuran toimintaa.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu
Liittymismaksu on ensimmäisen vuoden jäsenmaksu. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran sihteerille. Jäsen voidaan katsoa seurasta eronneeksi, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahtena peräkkäisenä vuonna. Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6. Hallitus
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja vähintään 4 ja enintään 8 muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on oltava asuinpaikka Suomessa. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään 4 sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus voi asettaa alaisuuteensa toimikuntia, joihin se valitsee jäsenet ja joiden toimikauden se määrää.

7. Seuran nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, taikka varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle tai hänen ollessaan estynyt varatoiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Seuran kokoukset
Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Seuran kokouksissa on jokaisella erääntyneen jäsenmaksunsa kokoukseen mennessä suorittaneella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Seuran kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous
Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta. Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Украинский литературный язык


Украинский национальный  язык сформировался на основе средненадднепрянских говоров. Грамматический строй,  словарный состав и фонетическая система современного украинского литературного языка также  усвоили наибольше черт именно этих говоров, например, окончания дательного падежа  единственного числа  -oвi, - eвi именах существительных мужского рода (братовi, бригадировi, Василевi); окончание дательного и предложного падежей единственного числа i в именах существительных мягкой группы (волi ,землi, солi ,на землi  ,у морi, на кiнцi); окончания творительного падежа -ою  в единственном числе имен существительных, имен прилагательных и местоимений женского рода (дорогою, сестрою, рiдною,  молодою,  вашою,  нашою); формы имен существительных среднего рода на  -ння ,-ття (значення,  взуття); окончания именительного падежа единственного числа -iй-  в именах прилагательных мягкой группы мужского рода (синiй, житнiй), суффикс - iш- у формах сравнительной степени имен прилагательных  (рiднiший,  яснiший); падежные формы личных местоимений мене, тебе,  менi, тобi возвратного себе,  собi;  смягченное произношение т в окончаниях глаголов третьего лица (робить,  сидить, роблять, сидять), секундарный гласный  i  на месте древнерусских  о и e в новом закрытом слоге (стiл, сiль,  пiч); и на месте дифтонга ѣ в любой позиции (вiк, лiто, на стiнi); давнее  смягченное произношение  согласного p в начале слога (рябий; рясно, косаря) и другие.
Нормы нового украинского литературного языка начинают формироваться еще с конца XVIII и первой половины XIX веков. Они зарождаются прежде всего в произведениях  И.П. Котляревского, он в «Энеиде» и «Наталке Полтавке» впервые широко использовал в литературе народные полтавские говоры; далее их отшлифовали и закрепили в литературном употреблении такие писатели, как Е.П. Гребинка, Л.И. Боровиковский, язык которых  сформировался на основе полтавских говоров, Г.Ф. Квитка-Основьяненко в своих произведениях представлял  слобожанские говоры, какие за своим происхождением и составом имеют много общего с полтавскими и киевскими говорами.
Т.Г. Шевченко был первым истинным народным украинским поэтом. Он стал творцом нового украинского литературного языка. Синтезировав в органическое единение живого народного языка и литературно-языкового наследия,  расширяя тематику украинской литературы, Шевченко пополняет словарный запас, развивает синтаксис, усовершенствует и укрепляет грамматические  и фонетические нормы украинского литературного языка, расширяет его стилистические возможности.
Украинский литературный язык после Т.Г. Шевченко развивается и усовершенствуется  в произведениях таких выдающихся писателей, как Марко Вовчок, М.П. Старицкий, И.К. Тобилевич, Панас Мирный, П.А. Грабовский, И.Я. Франко, Леся Украинка, М.М. Коцюбинский и другие.
Кроме структурных черт средненадднепрянских  говоров, украинский литературный язык усваивает и синтезирует также отдельные грамматические, фонетические и лексические особенности других диалектов юго-западного наречия украинского языка, например, твердое произношение согласного р на конце слова (косар, писар) и шипящих в  формах типа лоша, курча, бiжать, лежать, приставной н в разных падежных формах предметно-личного местоимения  он в позиции после предлогов ( до нього, у нього, на ньому) и тому подобное.
Украинский поэт А.Метлинский обращал внимание на особенную мягкость, нежность и певучесть украинского языка, которая «общей мелодией приближается к церковнославянскому».                              
Ksenia Kanerva