2.11.2009

Muualta poimittua: konferenssi Kieli ja identiteetti: maahanmuuttajien kielelliset oikeudet viranomaisprosesseissa

Kieli ja identiteetti: maahanmuuttajien kielelliset oikeudet viranomaisprosesseissa Jyväskylässä 19.11.2009

Jyväskylän yliopiston Kielten laitoksen tutkimushanke Monikielinen Suomi (Finland Distinguished Professorship -ohjelma, Suomen Akatemia) järjestää yhteistyössä Tampereen yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen kanssa symposiumin Kieli ja identiteetti: maahanmuuttajien kielelliset oikeudet viranomaisprosesseissa Jyväskylässä 19.11.2009. Tilaisuudessa tarkastellaan maahanmuuttajia koskevien viranomaisprosessien kielellisiä ja viestinnällisiä erityispiirteitä sekä maahanmuuttajien kielellisten oikeuksien toteutumista heitä koskevassa päätöksenteossa. Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi kielen ja identiteetin suhde henkilöllisyyden ja kansalaisuuden määrittelyssä sekä tulkin käytön vaikutus viestintätilanteisiin oikeus-istunnoissa.

Symposiumin ohjelma koostuu tutkijoiden esityksistä sekä paneelikeskustelusta, johon osallistuu tutkijoiden lisäksi alan toimijoita. Tavoitteena on luoda puitteet aidolle dialogille, joka valaisee kielen ja identiteetin välistä monimutkaista kytköstä sekä viranomaisprosessien viestinnällisiä ja kielellisiä ominaispiirteitä eri näkökulmista. Toivomme, että aihetta koskeva tutkimustieto ei jää pelkästään tiedeyhteisön omaisuudeksi, vaan hyödyttää yhteiskuntaa laajemmin ja mahdollistaa parempien ja oikeudenmukaisempien käytäntöjen luomisen. Toisaalta maahanmuuttajien parissa työskentelevien virkamiesten ja muiden toimijoiden ruohonjuuritason kokemukset voivat avata uusia näkökulmia tutkimukselle.

Tilaisuus on tarkoitettu alan tutkijoille, maahanmuuttoasioiden parissa työskenteleville virkamiehille ja muille toimijoille, maahanmuuttajille sekä kaikille kielen ja identiteetin suhteesta kiinnostuneille. Tilaisuuteen osallistuminen on maksutonta. Symposiumin työkielinä ovat suomi ja englanti.

ILMOITTAUTUMISET 31.10.2009 mennessä: multilingualism (at) jyu.fi.

Ohjelma:
10.30-12.00
The role of language in determining identity (Kielen asema identiteetin määrittelyssä) Jan Blommaert, Jyväskylän yliopisto & Katrijn Maryns, Gentin yliopisto
12.00-13.00 Lounas (omakustanteinen)
13.00-14.30
The role of language in determining identity, continued (Kielen asema identiteetin määrittelyssä, jatkuu) Jan Blommaert & Katrijn Maryns
14.30-15.00 Kahvi
15.00-15.45
Oikeustulkkaus: puhetyyli muuttuu - muuttuuko puhujan identiteetti? (Court Interpreting: can changes in features of speaker's lexicon result in forming a wrong image of the speaker?) Nina Isolahti, Tampereen yliopisto
16.00-18.00
Paneelikeskustelu, pj. Mika Lähteenmäki, erikoistutkija, Jyväskylän yliopisto
Jan Blommaert, FiDiPro-professori, Jyväskylän yliopisto
Antti Jäppinen, ylitarkastaja, Maahanmuuttovirasto, Turvapaikkayksikkö
Tuija Kinnunen, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto
Satu Leinonen, asioimistulkki, Tampereen yliopisto
Katrijn Maryns, professori, Gentin yliopisto

Tilaisuus järjestetään Jyväskylän yliopistossa, Seminaarinmäellä Liikunnan rakennuksessa salissa L302. Ohjelma löytyy myös FiDiPro-hankkeen verkkosivuilta: https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/fidipro/en/news/kielijaidentiteetti.