6.3.2009

Toimintasuunnitelma 2009

Vuosikokouksessa hyväksyttiin Slavistipiirille alla oleva toimintasuunnitelma vuodelle 2009. Jäsenmaksun suuruus pidettiin ennallan 20/10 eurossa. Sen sijaan tilausmaksu nousi 18 euroon. Opiskelijoiden tilauksia "sponsoroidaan" edelleen niin että heidän osaltaan jäsenyys ja lehden tilaus ovat yhteensä 22 euroa.

Suomen Slavistipiiri ry – Finlands Slavistkrets rf
Toimintasuunnitelma vuodelle 2009
Suomen Slavistipiiri ry:n tarkoitus on sääntöjen 2 §:n mukaan edistää slavistiikkaa Suomessa. Toiminnan muotoina säännöt mainitsevat tieteellisten esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien järjestämisen, kansainvälisten suhteiden ylläpitämisen ja mahdollisen julkaisutoiminnan.
Slavistipiirin vuosikokouksessa valitsema hallitus järjestää vuonna 2009 yhden perinteisen koko päivän slavistipäivän. Mahdollisia aiheita voisi olla esim. slavistiikan tilanne ja tulevaisuus Suomessa (venäjän opiskelu kouluissa ja opiskelijoiden riittävyys, uuden yliopistolain vaatimukset erikoistumisesta, tutkijanuraan liittyvät kysymykset).
Lisäksi slavistipiiri järjestää 1-2 iltaluentoa sekä kevät- että syyskaudella. (Ensimmäinen luento pidettiin jo 29.1. FT Elina Kahlan pitämä ”Kaukana ja yksin. Matkakuvia Maksimilian Voloshinin Koktebelistä” Tieteiden talolla.) Tilaisuuksien tarkoitus on paitsi palvella jäsenistöä ja muita slavisteja, myös kohottaa kielen, kirjallisuuden ja kulttuurintutkimuksen profiilia osana suomalaista Venäjän ja Keski- ja Itä-Euroopan tutkimusta. Aiheissa pyritään huomioidaan sekä kieli että kirjallisuus/kulttuuri ja kattavuus eri slaavilaisten kielten osalta. Ainakin yksi tilaisuus pyritään järjestämään myös Helsingin ulkopuolella. Huomioidaan Gogolin juhlavuosi.
Vuonna 2010 Tampereella pidettävän Nordista slavistmötetin järjestelyt etenevät ja hallituksen jäsenet osallistuvat niihin tarvittaessa.
Suomella on edustajansa kansainvälisessä slavistikomiteassa, Nordiska slavistförbundetissa ja Scando-Slavican toimituksessa, jotka myös välittävät tietoa kyseisten järjestöjen, hallituksen ja slavistipiirin jäsenten välillä. Hallitus osallistuu mahdollisuuksien mukaan Taylor & Francisin pyrkimyksiin lisätä Scando-Slavican tilauksia Suomessa.
Vuoden aikana toteutetaan tiedotuskampanja yliopistojen henkilökunnan ja opiskelijoiden ym. potentiaalisten jäsenten parissa Slavistipiirin olemassaolosta muistuttamiseksi ja uusien jäsenten hankkimiseksi.
Slavistipiiri tiedottaa tapahtumistaan jäsenille jäsenkirjein, slavistit[ät]uta.fi-sähköpostilistan sekä blogisivun kautta.

Ei kommentteja: