30.4.2008

Väitös ja vierailuluento venäjän kielestä

FL Ahti Nikunlassi väittelee Helsingin yliopistossa lauantaina 10.5. klo 10 Metsätalon (Unionkinkatu 40B) salissa 6 aiheesta Приместоименно-относительные конструкции в современном русском языке (Pronominaalisen korrelaatin sisältävät relatiivirakenteet nykyvenäjässä). Väitöskirja julkaistaan sarjassa Slavica Helsingiensia sekä on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa täällä.

Vastaväittäjänä on Aleksei Šmeljov Venäjän tiedeakatemiasta. Tiistaina 13.5. klo 10 hän pitää vierailuluennon otsikolla "Ложь и враньё в русской языковой картине" HY:n slavistiikan laitoksen seminaarihuoneessa (Unioninkatu 40B, sali 22)